Üyelik Sözleşmesi & Kullanım Şartları

GÖRÜŞ&ÖNERİ

İşbu sözleşme en son 27/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.

dovizborsa.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli ziyaretçimiz, bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız halinde burada belirtilen tüm Şart ve Koşulları kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu sebepten ötürü lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme içerisinde geçen "biz", "bizim", "dovizborsa.com" ve "AkıllıSoft" ifadeleri AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri firmasını ve bağlama göre bağlı şirketlerinden veya mecralardan birini anlatır. "Siz", "Kullanıcı" ve "Ziyaretçi" bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve biz arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir.

İlgi : Web Sitesi Kullanım Şartları,

AkıllıSoft, dovizborsa.com’un yetkili tek sahibidir.

AkıllıSoft'un güncel olarak,

https://dovizborsa.com
Ve bağlı tüm subdomainler

Adresinde hizmet veren web sitesini (bundan sonra kısaca "Site" olarak anılacaktır.) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Sitenin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Sitede sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme'de düzenlenen kullanım şartlarına bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

Site'de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden, bahsi geçen ek kuralları kabul ettiğinizi, ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ayrıca, AkıllıSoft Gizlilik Politikası da işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Site'yi kullanımınız sırasında AkıllıSoft ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve AkıllıSoft'un işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir.

Bu nedenle, Site'yi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası'nı da okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI'NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'DEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.

AkıllıSoft, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası'nın değişik güncel metinleri Site'nin ilgili sayfalarında yayımlanacak ve söz konusu değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site'yi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası'nın son güncellenme tarihini, metinlerin en üstünde görebilirsiniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, AkıllıSoft tarafından Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası'nın en başında son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme'yi ve Gizlilik Politikası'nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

Site'nin ve Hizmetlerin Kullanımı

Kullanıcı, herhangi bir hizmeti kullanmak istemesi durumunda söz konusu hizmetin gerekliliği olarak kişisel bilgilerini vermesi gerekirse doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı'nın yanlış veya hatalı bilgi vermesi durumunda işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için kaydolmuş kullanıcılar (bundan sonra kısaca "Kayıtlı Kullanıcı" olarak anılacaktır.) aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Münhasır Kullanım: Kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasır olup, hesabınızı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya kullanımını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devretme hakkınız yoktur. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin kullanımı sonucu ortaya çıkacak zararlardan AkıllıSoft sorumlu olmayacaktır.

Şifre ve Güvenlik

Site'ye erişiminiz için bir kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekmektedir ve işbu şifre, kullanıcı adı ve hesabınızın gizliliğini temin etmek Kayıtlı Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra Site'den ayrılırken oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

Kullanıcı adı olarak aşağıdakiler belirlenemez:

a Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait kullanıcı adı,

b Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,

c Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek kullanıcı adları.

d Reklam amaçlı ürün, marka, kurum, başka bir web sitesi, mecra v.b. gibi isimler.

Kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili hesap dolayısıyla, söz konusu kullanıcının, AkıllıSoft'un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen hesabın sahibi olan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden AkıllıSoft sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat Site'den ayrılmadan önce oturumlarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, kullanıcı hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya kullanıcı adınız, şifreniz gibi giriş bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden AkıllıSoft'u bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

AkıllıSoft, ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, hesabınızı dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, AkıllıSoft tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır.

Site kullanıcıları, işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından AkıllıSoft'un hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'ye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site'nin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde Site'yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar. Kanunlar tarafından yasaklanması halinden hizmetlerden faydalanılamaz.

Kayıtlı Bilgiler

Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara aittir;

a Site'ye Kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,

b Hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca "Gönderilen Bilgiler" olarak anılacaktır),

c Site'nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri.

İhlallerin Bildirimi

İşbu Sözleşme'nin, Kayıtlı Kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde AkıllıSoft'un vakit kaybetmeden bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Site'den ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması

AkıllıSoft'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve paylaşımı yapmayacaklarını ya da Site'ye ve Hizmetlere ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler;

a Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),

b Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri Site tarafından muhafaza edilmemektedir),

c Virüs, zaman bombası, truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site'ye erişim sağlanmayacaktır,

d Site'ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

e Site'yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

f Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

g Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

h Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da programları yaymak ya da iletmek,

i Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme'ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),

j Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

k İş başvurusu da dâhil olmak üzere, gerekmesi durumunda doğrusu yerine yanıltıcı, sahte ve eksik olarak AkıllıSoft'a sunulan bilgi ve içerik,

l Site'yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Site'nin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Site'nin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

m Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

n Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

o AkıllıSoft sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,

p Bu web sitesini AkıllıSoft'un çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya AkıllıSoft'un itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,

r Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya AkıllıSoft veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi veya paylaşılması,

s Site'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmek veya bunları paylaşmak,

t Site'nin kullanımında tersine mühendislik ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak,

u Site'de yer alan bilgilerin çoğaltılması, yayınlanması, kopyalanması veya Site'nin bütününün veya bir kısmının farklı bir internet sitesinde veya mecrada izinsiz olarak kullanılması,

v Site'de bulunan verilerin çeşitli botlar yardımı ile çekilerek farklı bir mecrada kullanılması,

y Site'de bulunan tüm sözleşme ve politikaların ihlali.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini Kullanıcı'nın sorumluluğunda olup, AkıllıSoft'un, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı

Kullanıcılar, AkıllıSoft'a sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. AkıllıSoft'a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal AkıllıSoft'a bildirilecektir.

Kullanıcılar, Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla herkese açık bir şekilde aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal AkıllıSoft'a bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil

Site'de Kayıtlı Kullanıcılar tek bir profil oluşturmak zorundadırlar.

AkıllıSoft Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı

Kullanıcılar AkıllıSoft'un sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa

Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde AkıllıSoft tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler;

a Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek,

b AkıllıSoft'un veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak,

c Herhangi birisi (Kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

Site'de Sunulan Veriler Ve İlgili Yasal Uyarı

Kullanıcılar Site'yi kullanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Site'de bulunan hiçbir veri, haber, yorum ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. AkıllıSoft Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez. İşbu Sözleme'nin bu hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan AkıllıSoft'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin kabul ve beyan ederler.

Garantiden Muafiyet

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. AkıllıSoft, hizmetleri "olduğu gibi" ve "uygulanabilirlik" temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve Site'nin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. AkıllıSoft, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan AkıllıSoft tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup AkıllıSoft'a karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğa haizdirler.

AkıllıSoft ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, AkıllıSoft'un ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Site'de AkıllıSoft tarafından ve/veya üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından yayımlanan verilerin ve/veya içeriklerin doğruluğu konusunda veya kaynaklardaki hata veya eksikliklerden ve Site'deki bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan AkıllıSoft hiçbir şekilde sorumlu değildir. AkıllıSoft, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar ve sair kişiler tarafından maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Site'de Site kullanıcıları tarafından paylaşılan içerik, yorum, materyal v.b. içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir garanti sunulmamaktadır. Bu içeriklerin doğruluğunun teyidi, ilgili içeriği dikkate alan kullanıcıların sorumluluğunda olup söz konusu paylaşımların dikkate alınması neticesinde Kullanıcı taraflı doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, Site ve İlgili paylaşımların sahibi kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Site'de yayımlanan veriler ve içerik ile ilgili mevcut yerel kanunların/Yasal uyarıların veya sonradan çıkarılacak kanunların/Yasal uyarıların takibi ve uygulanması kullanıcıların sorumluluğundadır. Söz konusu kanunların ve yasal uyarıların kullanıcılar tarafından bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi durumunda AkıllıSoft hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup AkıllıSoft, iş ortakları, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

E-Mail ve Mesaj (SMS) Gönderimi

Site kullanıcıları, aşağıdaki maddelerde belirtilen haller durumunda, AkıllıSoft'a haricen verdikleri ve/veya sistemde kayıtlı E-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına AkıllıSoft tarafından gönderilecek bülten, tanıtım, promosyon, reklam, kampanya, ürün, sistem gereksinimi, bilgilendirme v.b. içerikli her türlü E-mail ve/veya mesaj (SMS) için, tekrardan izin/teyit/onay alınmasına gerek olmadan izin verdiklerini ve işbu gönderimlerin bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Sistem Gereksinimleri: AkıllıSoft, sunduğu hizmetlerin bir gereksinimi olarak, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem öncesinde ve/veya sırasında ve/veya sonrasında ilgili kullanıcıya ait ve sistemde kayıtlı E-mail adresine ve/veya telefon numarasına bilgilendirme, doğrulama veya teyit amaçlı E-mail ve/veya mesaj (SMS) gönderimi yapabilir.

Tanıtım/Promosyon/Reklam: AkıllıSoft, sisteminde kayıtlı, kullanıcılara ait e-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına, kendisine veya iş ortaklarına veya üçüncü şahıslara/kurumlara ait reklam, tanıtım, promosyon, kampanya v.b. içerikli mailler ve/veya mesajlar (SMS) gönderebilir.

Kullanıcılar, işbu hüküm içerisinde geçen maddeler doğrultusunda gönderilecek olan maillerin ve/veya mesajların (SMS), kendilerinden tekrardan onay alınmaksızın izinleri ve bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

AkıllıSoft tarafından gönderilen E-mail veya mesaj içeriklerinin virüs taramasından geçirilerek ve her türlü güvenlik önlemleri alınarak açılması/incelenmesi/okunması/çalıştırılması ve/veya herhangi bir cihaza indirilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İşbu işlemlerden doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri

Site'de sunulan sohbet/yorum/topluluk hizmetleri bölümlerinin (Bundan sonra kısaca "Canlı Yorum" olarak anılacaktır.) kullanımları belirli şartlara bağlıdır. Canlı Yorum bölümünde, Canlı Yorum'a, işbu Sözleşme'de belirtilen şartları yerine getirerek dahil olmuş kullanıcılar (Bundan sonra kısaca "Canlı Yorum Kullanıcıları, Canlı Yorum Kullanıcısı" olarak anılacaktır.) ile etkileşime girmek isteyen Site kullanıcıları işbu hükümde belirtilen şartlara ve kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

AkıllıSoft, Canlı Yorum üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, Canlı Yorum ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Tüm Site kullanıcılarının Canlı Yorum'u kullanma hakları ve hizmetler dahilinde ki fiilleri işbu Sözleşme ve Ek Sözleşmeler ile sınırlıdır.

Canlı Yorum'un Amacı: İşbu hizmet, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın birbirleri arasında Site'nin konusu (Ekonomi, ekonomik gelişmeler, piyasa, döviz, altın, borsa, hisse verileri) ile orantılı olarak fikir alışverişinde bulunabilmeleri amacı ile sunulmakta olup bunun dışında farklı hiçbir amaç içermemektedir. Canlı Yorum'u farklı amaçlar doğrultusunda kullanan veya kullanmaya çalışan veya manupile eden veya AkıllıSoft iradesi tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullandığına kanaat getirilen kullanıcılar işbu Sözleşme kural ve şartlarını ihlal etmiş sayılırlar. Canlı Yorum bölümünde bulunan hiçbir yorum ve görüş yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Canlı Yorum'a Dahil Olma Şartları: Site kullanıcıları, Canlı Yorum'u kullanabilmek ve Canlı Yorum Kullanıcıları ile fikir alışverişinde ve paylaşımda bulunabilmek için Site'ye üye olmak zorundadır. Her kullanıcı sadece tek bir profil oluşturabilir. Birden fazla profil oluşturmak suretiyle Canlı Yorum'u kullanmak kesinlikle yasaktır. Site'ye üye olmamış veya üyeliği onaylanmamış veya üyeliği sonradan askıya alınmış veya üyeliği sonradan iptal edilmiş veya AkıllıSoft tarafından ceza almış veya üyeliği kendi iradesi ile silinmiş kullanıcılar, Canlı Yorum'a dahil olma şartları tekrardan oluşmadıkça Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giremez, fikir alışverişinde bulunamazlar. Kullanıcı, Canlı Yorum'a dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdikten sonra Canlı Yorum'a dahil olduğunda "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" işbu Sözleşme'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Canlı Yorum Kullanıcıları, "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" ile bağlıdırlar ve işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"ni okuduklarını ve sözleşmede geçen şartlara ve kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Canlı Yorum'dan Faydalanma Şartları: Site kullanıcıları, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın paylaşımlarını görebilirler fakat işbu Sözleşme'de belirtilen Canlı Yorum'a dahil olma şartlarını yerine getirmeden Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giremezler, Canlı Yorum dahilinde paylaşımda bulunamazlar. İşbu paylaşımların içeriklerinin sorumluluğu ve içeriklerden doğabilecek her türlü hak ihlalleri tamamen paylaşımları yapan kullanıcılara ait olup ilgili paylaşımlar ve etkileşimler doğrultusunda Site kullanıcıları veya söz konusu paylaşıma muhataplar tarafından yapılan yatırımların veya alınan yatırım kararlarının neticesinde oluşabilecek maddi ve manevi hiç bir zarardan AkıllıSoft, idarecileri, yöneticileri, çalışanları, sair kişiler ve ilgili paylaşımların sahipleri kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamazlar.

Feragat: Canlı Yorum'u kullanarak ve/veya Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime girerek maddi ve manevi doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Kabul ve Beyan: Tüm Site kullanıcıları Canlı Yorum'da yapılan paylaşımlar için işbu Sözleşme'nin "Site'de Sunulan Veriler İle İlgili Yasal Uyarı" hükmünde belirtilen şartları ve hüküm dahilinde belirtilen SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

Ek Sözleşme Ve Şartlar: Canlı Yorum'a dahil olarak Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giren tüm Site kullanıcıları, Canlı Yorum'a dahil olunması halinde işbu Sözleşme'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelen "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" ile bağlıdırlar ve işbu sözleşmede belirtilen tüm hüküm, şart ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler. Canlı Yorum Kullanıcısı, "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"nde geçen maddelerden herhangi birini herhangi bir sebepten ötürü ihlal etmesi durumunda, AkıllıSoft tarafından ilgili politika dahilinde hakkında her türlü maddi ve manevi yasal işlemin başlatılabileceğini ve tarafına bildirilmeksizin Site'de kendisine verilen tüm hakların ve sunulan hizmetlerin AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınabileceğini ve/veya iptal edilebileceğini itirazsız olarak kabul eder.

Sözleşme İhlali: Canlı Yorum Kullanıcılarının Site dahilinde bağlı oldukları sözleşmeleri ihlal etmeleri durumunda, üyelik hesapları, AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, haber verilmeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alınabilir veya tamamen kapatılabilir. Canlı Yorum ile ilişkisi herhangi bir sebeple AkıllıSoft tarafından kesilen veya askıya alınan Canlı Yorum Kullanıcıları, AkıllıSoft tarafından tekrardan izin verilene kadar ilgili üyelik hesabı üzerinden veya farklı bir üyelik hesabı üzerinden Canlı Yorum'u kullanmayacaklarını ve diğer Canlı Yorum Kullanıcılar'ı ile etkileşime veya paylaşıma girmeyeceklerini ve gerekli durumlarda AkıllıSoft tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini ve ihlale konu olan fiilleri neticesinde sebep oldukları her türlü zararı temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Deneme Fonksiyonları

Zaman zaman AkıllıSoft yeni "deneme" (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşme'nin "Garantiden Muafiyet" başlıklı bölümünün hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

AkıllıSoft'a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk

Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, AkıllıSoft, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım

Bu web sitesine elektronik posta veya sunulan hizmetler vasıtasıyla veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktardığınız veya yayınladığınız her şey AkıllıSoft'un mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, AkıllıSoft bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve AkıllıSoft tarafından her türlü kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. AkıllıSoft, gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları AkıllıSoft'a aittir veya ilgili sahibinin izniyle Site'ye dahil edilmiştir.

Bu web sitesinde hiçbir içerik kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.

Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca "Ticari Markalar") AkıllıSoft'a aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, Site'de sergilenen herhangi bir Ticari Marka'ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Marka'ları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar'da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca AkıllıSoft'un fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı

Kullanıcılar;

a Gizli Bilgileri,

b Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

AkıllıSoft'un veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka Web Sitelerine Bağlantılar

Site'de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi AkıllıSoft'un sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda AkıllıSoft bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve AkıllıSoft, bağlantı verdiği diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin AkıllıSoft tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Site'de bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcılar, bu tür ilişkilerinin, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımlarının ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarının ve mağduriyetlerinin, hiçbir şekilde AkıllıSoft'un sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

Garantiler ve Feragatname

Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu web sitesi, tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla AkıllıSoft bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu web sitesinin güvenli olacağı; AkıllıSoft'dan bu web sitesi yoluyla alınan herhangi bir öneri veya kanaatin doğru veya güvenilir olduğu gibi garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

Bu web sitesine veya Site'nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

Yükümlülük

AkıllıSoft ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, Site'yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesinin üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ayrıca AkıllıSoft, bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler ve/veya zararlı yazılımlar nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun

AkıllıSoft bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Siz ve AkıllıSoft, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Sunulan hizmetlere yahut Site'ye yöneltilen şikayetlerin çözülmesi için kullanıcılara veya AkıllıSoft'a hukuk icra mercileri, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri… vb. tebligatlar gönderebilir.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, AkıllıSoft'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın üyelik formunda belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

İletişim ve Gizlilik

Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için, AkıllıSoft, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri E-posta adreslerine mail gönderebilir.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site'yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. AkıllıSoft, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca AkıllıSoft, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcıların hizmetlerden faydalanma haklarının, işbu Sözleşme'yi ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınması halinde, kullanıcılar, herhangi bir sebeple AkıllıSoft'a yaptıkları ödemeleri geri alamayacaklarını ve/veya ödemedikleri veya beklemede olan ücretlerinin derhal muaccel olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme'nin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşme'nin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Kayıtlı Kullanıcılar, Kullanıcı, Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında, kullanıcıların Site'yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas Sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar'ın defter, kayıt, belgeleri, bilgisayar kayıtları, faks kayıtları, E-mail kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İş Birliği Yasağı

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, AkıllıSoft ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık

Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı

AkıllıSoft'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Üst ve Kenar Başlıkları

İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep

AkıllıSoft, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin ve/veya hizmetlere erişimlerinin sonlandırılması veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

İletişim Bilgilerimiz

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Çamlık Mh. Ş.Burak Kurtuluş Cd.
No:144/2, Sevgi Aprt. K:2, D:5
Ümraniye/İstanbul, Türkiye

info@akillisoft.com
+90(216) 338 0836

dovizborsa.com bir AkıllıSoft markasıdır.

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

DXY

0,00

96,113

EXY

0.00

0,00

SUSD

5,99

6,0100

6,0200

SEUR

6,60

6,8600

6,8700

SGLD

6,64

227,7155

228,3969

USDTRY

6,0120

6,0160

5,8130

3,46

18/08

EURTRY

6,8782

6,8807

6,6295

3,77

18/08

EURUSD

1,14370

1,14410

1,13771

0,54

18/08

GLDGR

229,5158

229,6681

219,5545

4,57

18/08

XAUUSD

1186,32

1186,96

1174,20

1,06

18/08

 • Parite
 • Döviz
 • Altın
 • Emtia

USDJPY

110,490

110,520

110,900

-0,36

18/08

GBPUSD

1,27540

1,27590

1,27103

0,36

18/08

USDCHF

0,99570

0,99600

0,99688

-0,10

18/08

USDCAD

1,30603

1,30633

1,31567

-0,72

18/08

EURJPY

126,400

126,410

126,169

0,19

18/08

USDRUB

67,0541

67,0641

66,8002

0,39

18/08

AUDUSD

0,73160

0,73210

0,72604

0,80

18/08

USDSEK

9,15426

9,15840

9,19057

-0,37

18/08

USDSAR

3,7502

3,7507

3,7505

0,00

xxx

USDCNY

6,8739

6,8749

6,8830

-0,12

xxx

USDDKK

6,5190

6,5200

6,5544

-0,53

18/08

USDGBP

0,7845

0,7845

0,7864

-0,24

18/08

USDAED

3,6727

3,6732

3,6730

0,00

xxx

USDALL

109,65

110,35

110,58

-0,52

xxx

USDARS

29,8290

29,8340

29,8300

0,01

18/08

USDAUD

1,3659

1,3669

1,3772

-0,78

18/08

USDAZN

1,6995

1,7005

1,7000

0,00

xxx

USDBGN

1,7170

1,8150

1,7676

-0,09

xxx

USDBRL

3,9120

3,9140

3,9075

0,14

18/08

USDNOK

8,4525

8,4565

8,4775

-0,27

18/08

USDKWD

0,3035

0,3037

0,3044

-0,26

xxx

USDCLP

667,47

667,93

669,51

-0,27

18/08

USDCOP

3031,00

3036,00

3021,70

0,39

18/08

USDCZK

22,4500

22,4700

22,6210

-0,71

18/08

USDDZD

118,5660

120,5660

119,7960

-0,19

18/08

USDEGP

17,85

17,92

17,89

-0,03

xxx

USDHKD

7,8482

7,8492

7,8497

-0,01

18/08

USDHNL

23,9480

24,0480

23,9440

0,23

18/08

USDHUF

281,88

282,08

284,33

-0,83

18/08

USDIDR

14603,00

14618,00

14610,00

0,00

18/08

USDILS

3,6582

3,6622

3,6710

-0,29

xxx

USDINR

69,8596

69,8696

70,0100

-0,21

xxx

USDIQD

1190,00

1192,00

1190,00

0,08

xxx

USDIRR

42000,00

42050,00

42025,00

0,00

xxx

USDISK

107,50

107,70

108,30

-0,65

xxx

USDJMD

135,07

135,77

135,40

0,01

18/08

USDJOD

0,7080

0,7095

0,7093

-0,06

xxx

USDKES

100,58

100,88

100,80

-0,07

xxx

USDKGS

69,4307

69,4807

69,5000

-0,06

xxx

USDKRW

1119,02

1120,02

1126,25

-0,60

18/08

USDKZT

361,2700

361,3200

360,1950

0,31

xxx

USDLYD

1,3895

1,3965

1,3850

0,58

xxx

USDMAD

9,5225

9,5325

9,5620

-0,36

18/08

USDMXN

18,8848

18,8904

18,9836

-0,51

18/08

USDMYR

4,1050

4,1100

4,1048

0,07

xxx

USDPEN

3,3070

3,3120

3,3105

-0,03

xxx

USDPHP

53,2800

53,3300

53,4250

-0,22

xxx

USDPKR

123,92

124,12

123,26

0,62

xxx

USDPLN

3,7530

3,7535

3,7860

-0,86

18/08

USDQAR

3,6398

3,6408

3,6411

-0,02

18/08

USDRON

4,0667

4,0698

4,0931

-0,61

18/08

USDSGD

1,3708

1,3713

1,3752

-0,30

18/08

USDSYP

514,98

515,48

515,23

0,00

xxx

USDTHB

33,15

33,20

33,17

0,05

18/08

USDTJS

9,4195

9,4205

9,4200

0,00

xxx

USDTMT

3,4000

3,6000

3,5100

-0,28

xxx

USDTND

2,7640

2,7660

2,7729

-0,28

18/08

USDTWD

30,7080

30,8080

30,7950

-0,12

18/08

USDUAH

27,7300

27,9800

27,8050

0,18

xxx

USDUYU

31,4450

31,5450

31,5950

-0,32

xxx

USDUZS

7770,00

7830,00

4172,50

86,94

xxx

USDVND

23292,00

23297,00

23310,00

-0,07

xxx

USDYER

249,90

250,00

249,85

0,04

xxx

USDZAR

14,6361

14,6461

14,7282

-0,59

18/08

SEPET

6,4350

6,4450

6,0575

6,31

18/08

GBP

7,6538

7,6922

7,3927

3,79

18/08

RUB

0,0894

0,0899

0,0870

3,16

18/08

AUD

4,3910

4,4130

4,2222

4,26

18/08

SAR

1,5997

1,6078

1,5502

3,46

18/08

CAD

4,5935

4,6165

4,4172

4,25

18/08

KWD

19,7302

19,8291

19,1540

3,27

18/08

CNY

0,8727

0,8771

0,8447

3,58

18/08

SEK

0,6555

0,6588

0,6326

3,89

18/08

NOK

0,7096

0,7132

0,6857

3,75

18/08

CHF

6,0249

6,0551

5,8345

3,52

18/08

DKK

0,9203

0,9249

0,8871

4,00

18/08

JPY

5,4200

5,4500

5,2350

3,82

18/08

HASGR

228,2263

228,3781

218,4638

4,50

18/08

GKGU

37950,38

37970,85

37561,38

1,06

18/08

GKGT

228233,5

228356,7

218457,0

4,50

18/08

22B

207,5827

222,6400

205,8414

4,50

18/08

GCYR

367,1074

376,2850

355,6783

4,50

18/08

GYRM

734,2147

752,5701

711,3567

4,50

18/08

GTAM

1468,429

1500,551

1420,518

4,50

18/08

SKGU

37700,00

37750,00

37495,00

0,61

18/08

SKGE

32951,67

33006,91

32921,69

0,17

18/08

XAUEUR

1037,110

1037,610

1032,082

0,51

18/08

XAUGBP

929,9700

930,4700

923,7900

0,70

18/08

XAUTRY

7138,744

7143,482

6828,914

4,57

18/08

SCUM

1511,844

1534,693

1428,404

6,64

18/08

SCYR

365,4834

375,7129

347,5186

6,64

18/08

SYRM

730,9667

751,4258

695,0371

6,64

18/08

STAM

1461,933

1493,716

1385,791

6,64

18/08

SRES

1557,589

1581,130

1471,624

6,64

18/08

SRESK

1554,466

1577,959

1468,673

6,64

18/08

08A

68,31465

76,05617

67,69009

6,64

18/08

14A

129,79780

133,61220

123,50290

6,64

18/08

18A

166,2323

171,2977

158,2549

6,64

18/08

22A

207,2211

209,2116

195,2492

6,64

18/08

ATAT

1505,199

1532,543

1424,281

6,64

18/08

ATAC

374,5920

387,1328

357,1436

6,64

18/08

ATAY

749,1840

774,2655

714,2872

6,64

18/08

ATA25

3757,306

3848,488

3566,065

6,64

18/08

ATA5

7525,997

7662,716

7121,404

6,64

18/08

ZIYC

364,3448

376,8549

347,5202

6,64

18/08

ZIYY

728,6896

753,7097

695,0404

6,64

18/08

ZIYT

1457,379

1507,419

1390,081

6,64

18/08

ZIY25

3643,448

3722,869

3453,784

6,64

18/08

ZIY5

7286,896

7479,999

6923,631

6,64

18/08

XAGGR

2,8576

2,8671

2,7403

4,45

18/08

XAGUSD

14,794

14,812

14,655

1,01

18/08

BRENT

71,77

71,84

71,36

0,63

18/08

COPPER

2,6469

2,6664

2,6735

-0,63

xxx

COTTON

81,43

81,50

81,80

-0,40

xxx

ZINC

1,0633

1,0805

1,0740

-0,19

xxx

XPDUSD

911,25

916,25

888,75

2,81

18/08

LEAD

0,8991

0,9051

0,9085

-0,70

xxx

NICKEL

6,0345

6,1167

6,0313

0,73

xxx

ALUM

0,9060

0,9068

0,9055

0,10

xxx

XPTUSD

784,25

789,25

779,91

0,88

18/08

SUGAR

10,10

11,81

10,30

6,41

xxx

COFFEE

104,25

109,65

105,35

1,52

xxx

CORN

378,50

379,25

379,75

-0,23

xxx

WHEAT

578,00

579,00

562,00

2,94

xxx

COCOA

2141,00

2144,00

2158,00

-0,72

xxx

HOIL

2,1043

2,1050

2,1008

0,19

xxx

NGAS

2,9460

2,9470

2,9130

1,15

xxx

 • Döviz ve Borsa Yorumları
0/0 Adet
alpkar 01:16

sn @suat güldürdünüz beni. ne makyaj ne makyaj hemde. belli değilmi.

8000 kobiyi, büyük şirket pozisyonuna niye çektiler, ya da niye bankaların kara defterlerinde olanlara talimatlarla bir daha kredi çek işlemleri için onay verildi tekrar,...

dışarıda boş durmuyorlar evet. ama içeride de?!

 
 • + 0
 • - 0
FOS 01:16

sn. @alpkar, aynanın üzerine trump yapıştırılmış kimse bakamıyor

 • + 0
 • - 0
suat 01:16

iki sene papazı ıcın ısyan çıkarmayan abd tam ekonomık olarak gostergeler ıflas etmışken pıyasaya çıkıyor enteresan

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:15

@alpkar üstadım ben açıkcası bu durumların trumpun seçim çalışması olarak görüyorum her seçim öncesi bütün siyasetçiler bir şekilde birşeyler çıkarıyorlar. torbadan rahip çıktı ytd o da bizim başımıza patladı :) rahip bahane seçimler şahane kasımdan sonra sular durulur ytd ama zafer yolunda herşey mübah anlayışı olduğu sürece bizi düşünen olmayacaktır birileri seçimi kazanırken birileri güven topluyor tazeliyor ytd

 
 • + 0
 • - 0
Meteayaz 01:14

sn. @alpkar, bey, aslında aynaya hep bakıldı ama ayna bizim olmayınca yansıyan aldatmaca olmuş olabilir mi ytd

 • + 0
 • - 0
suat 01:12

sn. @alpkar, demekkı suan sıyasetle makyaj donemıne gırdık

 • + 0
 • - 0
alpkar 01:12

sn @suat yol bitti. toprak yoldan da geçtik ve yol bitti. herkes takkeyi önüne koyup gerçeği okusun. önce aynada kendimize bakalım sonra pencereden dışarı bakalım. evet dış güçler var eyvallah itirazım yok.

ama biz ayna da kendimize bakmadık

 
 • + 0
 • - 0
suat 01:12

bedellı ıskan affı vergı affı vs vs ıçımı ıhracat yapacğız

 • + 0
 • - 0
suat 01:10

yazdım yıne yazayım al gulum ver gulum me donmuş bır pıyasavar

 • + 0
 • - 0
hakanege 01:10

bu cazip ve karlı görünen teklif üzerine, köylüler ellerinde ne var ne yoksa bir araya getirip maymunların hepsini satın almışlar. sonra da beklemişler maymun tuccari adamin donus yolunu. ne var ki ne maymun tuccarini ne de onun parlak asistanini bir daha goren olmamis o koyde. cok sonradan, uzak koylerden maymun tuccarlarimizin isleri gelistirip, bir de "maymuna dayali menkul kiymet" (mbs, monkey-based securities) adinda kagitlarla borc para topladigina dair rivayetler gelir olmus bizim koye

 
 • + 0
 • - 0
Meteayaz 01:10

yeni para birimi çıkarmalar dahi para için savaş bitmeyecektir. savaşın bitmesi için tüm ülkelerin birlik olması gerekir... dünya düzeni bu şekilde olduğu sürece krizler fırsatlar vs vs hep var olacaktır.... lidyalılar olmasaydı ne olurdu acaba 😀 ytd

 
 • + 0
 • - 0
suat 01:09

sn. @alpkar, su anda çok sıkı tedbırler nereye kadar devam edebılır

 • + 0
 • - 0
hakanege 01:10

bir gün, adam kisa bir süre icin şehre gideceğini, bu süre içinde islerine asistaninin bakacagini, dondugunde de maymun alimina 50 $'dan devam edeceğini söylemis köylülere. adamin ardindan, parlak asistani köylüleri köy meydanina toplamış. "su büyük kafesteki maymunları, ben size tanesi 35 $'dan satayim, siz de ustam gelince ona 50 $'dan satarsiniz" demis

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:09

köylüler tam maymun yakalamaktan vazgeçecekken, adam tanesine 20 $ vereceğini söylemiş. tekrar heveslenen köylüler tekrar maymunları yakalamaya başlamislar. bir sure sonra da fiyati 25 $'a cikarmiş. ancak artik birakin yakalamayi, maymuna rastlamak bile çok zormuş

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:09

bir zamanlar maymunu bol bir köye, adamın biri, yanında asistanıyla gelmiş ve köy ahalisine, tanesi 10 $'dan maymun alacağını söylemiş. bunu duyan köylüler sevinçle ormana koşup maymunları yakalamaya başlamışlar. kısa bir sure sonra, maymunlar 10 $'dan satın alınınca ormanda maymunlar azaldığı gibi yakalaması da zorlaşmış

 
 • + 0
 • - 0
alpkar 01:09

swap, forward barikatı, faiz arttırımları olmasaydı bir düşünün reailiteyi derim ben. daha ne barikatlar gelir kim bilir.

bunlar olmasaydı ne olursu acaba $ kuru?!

 
 • + 0
 • - 0
suat 01:08

ıleyemedım ama ben doların tarıhı tahtı suan benı ılgılendırmıyor kısada ne olur onu n peşındeyım açıklanan haberlerde sadece konuşulması gerektığı ıçın verılıyor

 
 • + 0
 • - 0
Ghost34 01:07

sn.@suat izleme imkanınız oldumu? eğer oldu ise yorumunuz nedir?

 • + 0
 • - 0
suat 01:06

yenmış bır yemek var arkadaşlar matemetığıde hesap odenecek

 • + 0
 • - 0
alpkar 01:06

yorumlar, açıklamalar, siyasi gerilim, beceriksiz ekonomi yönetimi, jeopolitik etmenler, komplo teorileri,yaptırımlar, fes,mb, iç dış piyasalar,ittifaklar...vs bunlar elbette önemli.

matematik ve analizler daha önemli. matematiğe yukarıdaki unsurları eklemezseniz analizler sonuç vermez

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:06

ya da komplo teorisi “oyun içinde oyun” ytd filler çimen’ler bop ne düşünürsek artık

 • + 0
 • - 0
Ghost34 01:05

sn.@hakanege usd tahtını fed belirleyecek.
3. faiz olur ise yıkım başlayacak
4 olması yıkımı hızlandıracak ve abd nin çöküşünü teyit edecektir.
abd yılın geri kalanında faiz artırmaz ise balonun patlamasını sadece öteleyecektir.
bilginize.

 
 • + 0
 • - 0
Ayrıntı 01:05

"bankalarımız karışıklık içindedir, siyasi kutuplaşma, sinizim yayılmakta (sinizm: insanın erdem ve mutluluk için hiçbir değere sahip olmaması. y.n.), ulusal yönetim zayıflamaktadır”. paragraf uzun olunca böyle oldu. yazının tamamını okumak amerikan ekonomisinin nereye evrildiğini görmek açısından önemlidir. ayrıca metin aydoğan oldukça donanımlı bir yazardır. sürekli okunmasında bir mahsur yoktur. 😊

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:03

veya bir ortak para daha çıkacak ilerleyen yıllarda bu da doların tahtını sallamakla kalmayacak tahtından da indirecektir bunun adımlarını atan ülkeler zaten hedefteki ülkeler ytd

 
 • + 0
 • - 0
hakanege 01:03

@ghost34 kusura bakmayın yoldaydım cevabı sizde vermişsiniz ytd. doların pahalı olması demek dünya ülkelerinin yeni arayışlara sevk eder dijital para ve sanal para dönemi başladı artık çok değil bizlerde göreceğiz onu avrupa zaten uyguluyor kişi bir ay çalışır maaşı hesabına yatar kira faturalar hesaptan düşer kredi kartı ödenir kalanı bir sonraki ay için veya ev araba kredisi için ödenir cepte para yok ama para var birşekilde

 
 • + 0
 • - 0
Meteayaz 01:02

ekonomik anlamda yaptığımız yanlış sadece bu yıl mi oldu.... ekonomik olarak kötüye gitmemiz istenildi ve yapıldı... 14 yıldır herşey güzeldi de şimdi mi kriz oldu... bu bir döngü belirli zamanlarda belirli kişiler tarafından üstünlüğün kimde olduğunu anlaşılması için kriz yaratılıyor maalesef... geriye dönük bakın girdiğimiz tüm krizlerde hangi ülkeler ile girilmiş ve kârlı kimler çıkmış yani kim üstünlüğünü göstermiş ytd

 
 • + 0
 • - 0
Ayrıntı 01:01

"yaşam standartı, sürekli düşmektedir, toplumsal karışıklık ve başka uluslara sermaye ve teknoloji bağımlılığı artmaktadır. nüfusun yüzde 10’u açlık sınırındadır. her üç çocuktan birinin on yedi yaşından önce bir kamu yardımına gereksinimi vardır. 35 milyon amerikalı sağlık sigortasından yoksundur. her yirmi beş dakikada, bir cinayet işlenmektedir. federal bütçe açıkları hızla artmaktadır. eğitim düzeyi düşmüştür, toplumun fiziksel alt yapısı çökmekte, teknoloji temellerimiz hızla aşınmaktadır."

 
 • + 0
 • - 0
Ayrıntı 01:00

görünen o ki; amerika'da da işler pek yolunda gitmiyor. metin aydoğan bunu 'çözülen imparatorluk abd' isimli yazısında ele almış. bir paragrafını burada paylaşacağım yazıyı okumanızı tavsiye ederim. işte o paragraf:
"amerikalı yatırımcı, banker, eski hükümet görevlisi ve massachuesetts teknoloji enstitüsü’nün (mıt) dekanlarından küreselleşmeci profesör jeffry e. garten abd’nin bugünkü durumunu kaygı ile şöyle açıklıyor: “abd bugün ikinci sınıf bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıyadır."

 
 • + 0
 • - 0
Ghost34 01:00

sn.@meteaya bilgi için teşekkür ederim. listeme ekleyecegim.

 • + 0
 • - 0
Meteayaz 00:58

sn. @ghost34, derin dünya devleti ve orta doğu kitabına göz atın ytd

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:53

sn.@meteayaz bilginize var ise açabilirmisimiz?

 • + 0
 • - 0
Meteayaz 00:52

sn. @ghost34, bey, ahmedi nejat neden yenildi ve ruhaniyi kim getirdi buna bakmak lazım ytd

 • + 0
 • - 0
Azeri 00:52

trump amerika birleşik devletleri suriye için saçma 230.000.000 dolar yıllık kalkınma ödeme sona erdi. suudi arabistan ve orta doğu 'daki diğer zengin ülkeler, abd yerine ödeme yapmaya başlayacaktır. abd askeri ve ülkelerimiz bize yardım geliştirmek istiyorum!

 
 • + 0
 • - 0
Meteayaz 00:50

sn. @mahiröke, ekonomik olarak yıkıldık mi tam bilmiyoruz bunu bilmemiz için siyasi söylemlerin olmaması gerekir. kur artışı ekonomiden çok siyasi söylemlerle tavan yaptı... ytd

 
 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:50

sn.@meteayaz ruhaninin bundan önceli liderlerden farklı olarak çıkarlar dogrultusunda batıya yakınlaşabiliriz acıklaması bana göre dogruluk payını arttırıyor. ama tabiki emin degilim.

 
 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:49

sn.@mahiröke sn.@meteayaz savasarak teror orgütleri ile yıkamadıkları türkiyeyi ekonomi olarak yıkmaya calişiyorlar.

 
 • + 0
 • - 0
Meteayaz 00:48

sn. @ghost34, doğruluk payını zaman gösterecek... ama yanlış olması için sebep yok. ytd

 • + 0
 • - 0
MahirÖke 00:47

sn. @ghost34, elektrik gelse evet mobilde sıkıntılı:)

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:47

sn.@mahiröke abi müsayitsen dinlermisin? yorumların benim için değerli.

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:46

sn.@meteayaz sizce dogruluk payı nedir? yani fikirleriniz nedir?

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:45

sn.@suat 2 mart 2018 tarihli yayın ve 12dk 28 saniye.

 • + 0
 • - 0
MahirÖke 00:45

sn. @meteayaz, ekonomik olarak biz yikilmadikta baskalarimi yıkıyor diyorsun anlamadım

 • + 0
 • - 0
Meteayaz 00:41

sn. @ghost34, şimdi izledim ve düşündüğüm tezin doğruluğu ispatlıyor fakat oyun aslında bize ama asıl oyun maalesef şuan ki hükümetimize savaşarak yıkamadiklarini ekonomik anlamda yıkmaya çalışıyorlar.... hala kafamda deli sorular dolaşıyor.... ytd

 
 • + 0
 • - 0
brooking 00:40

türkiye'nin bu yönetimi ile uyuşulamadığı ve yalnızlaştırılması çabası olduğunu gözlemliyorum..izleyeceğim

 
 • + 0
 • - 0
MahirÖke 00:40

10 000 ne yakın bir uydu kent yetim moda oldu her haftada 2 gün 3 saat elk. kesik . kafamda soru isaretleri

 • + 0
 • - 0
suat 00:39

sn. @ghost34, hangısı bır suru var

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:36

sn.@brooking bahsettigim videoyu izleyin efendim. yorumlarınızı bekliyorum.

 • + 0
 • - 0
brooking 00:35

sn. @ghost34, yazdığınız senaryo bana da mantıklı geldi.abd ile iran yakınlaşması..

 • + 0
 • - 0
Ghost34 00:35

sn.@meteayaz garbın afakı kesinlikle ve kesinlikle izleyiniz ! videosunu dinlemenizi tavsiye ederim. benim okudugum makalenin videolaştırılmış hali. aslı var mı kesinlikle bilmiyorum!!!

 
 • + 0
 • - 0
0
0
0