ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM ŞARTLARI

GÖRÜŞ&ÖNERİ

İşbu sözleşme en son 27/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.

dovizborsa.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli ziyaretçimiz, bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız halinde burada belirtilen tüm Şart ve Koşulları kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu sebepten ötürü lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme içerisinde geçen "biz", "bizim", "dovizborsa" ve "AkıllıSoft" ifadeleri AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri firmasını ve bağlama göre bağlı şirketlerinden veya mecralardan birini anlatır. "Siz", "Kullanıcı" ve "Ziyaretçi" bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve biz arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir.

İlgi : Web Sitesi Kullanım Şartları,

AkıllıSoft, dovizborsa.com’un yetkili tek sahibidir.

AkıllıSoft'un güncel olarak,

http://dovizborsa.com/
http://www.dovizborsa.com/
http://m.dovizborsa.com/

Adresinde hizmet veren web sitesini (bundan sonra kısaca "Site" olarak anılacaktır.) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Sitenin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Sitede sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme'de düzenlenen kullanım şartlarına bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

Site'de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden, bahsi geçen ek kuralları kabul ettiğinizi, ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ayrıca, AkıllıSoft Gizlilik Politikası da işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Site'yi kullanımınız sırasında AkıllıSoft ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve AkıllıSoft'un işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir.

Bu nedenle, Site'yi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası'nı da okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI'NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'DEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.

AkıllıSoft, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası'nın değişik güncel metinleri Site'nin ilgili sayfalarında yayımlanacak ve söz konusu değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site'yi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası'nın son güncellenme tarihini, metinlerin en üstünde görebilirsiniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, AkıllıSoft tarafından Sözleşme'nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası'nın en başında son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme'yi ve Gizlilik Politikası'nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

Site'nin ve Hizmetlerin Kullanımı

Kullanıcı, herhangi bir hizmeti kullanmak istemesi durumunda söz konusu hizmetin gerekliliği olarak kişisel bilgilerini vermesi gerekirse doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı'nın yanlış veya hatalı bilgi vermesi durumunda işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için kaydolmuş kullanıcılar (bundan sonra kısaca "Kayıtlı Kullanıcı" olarak anılacaktır.) aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Münhasır Kullanım: Kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasır olup, hesabınızı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya kullanımını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devretme hakkınız yoktur. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin kullanımı sonucu ortaya çıkacak zararlardan AkıllıSoft sorumlu olmayacaktır.

Şifre ve Güvenlik

Site'ye erişiminiz için bir kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekmektedir ve işbu şifre, kullanıcı adı ve hesabınızın gizliliğini temin etmek Kayıtlı Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra Site'den ayrılırken oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

Kullanıcı adı olarak aşağıdakiler belirlenemez:

a Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait kullanıcı adı,

b Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,

c Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek kullanıcı adları.

d Reklam amaçlı ürün, marka, kurum, başka bir web sitesi, mecra v.b. gibi isimler.

Kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili hesap dolayısıyla, söz konusu kullanıcının, AkıllıSoft'un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen hesabın sahibi olan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden AkıllıSoft sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat Site'den ayrılmadan önce oturumlarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, kullanıcı hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya kullanıcı adınız, şifreniz gibi giriş bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden AkıllıSoft'u bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

AkıllıSoft, ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, hesabınızı dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, AkıllıSoft tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır.

Site kullanıcıları, işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından AkıllıSoft'un hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'ye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site'nin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde Site'yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar. Kanunlar tarafından yasaklanması halinden hizmetlerden faydalanılamaz.

Kayıtlı Bilgiler

Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara aittir;

a Site'ye Kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,

b Hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca "Gönderilen Bilgiler" olarak anılacaktır),

c Site'nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri.

İhlallerin Bildirimi

İşbu Sözleşme'nin, Kayıtlı Kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde AkıllıSoft'un vakit kaybetmeden bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Site'den ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması

AkıllıSoft'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve paylaşımı yapmayacaklarını ya da Site'ye ve Hizmetlere ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler;

a Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),

b Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri Site tarafından muhafaza edilmemektedir),

c Virüs, zaman bombası, truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site'ye erişim sağlanmayacaktır,

d Site'ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

e Site'yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

f Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

g Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

h Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da programları yaymak ya da iletmek,

i Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme'ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),

j Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

k İş başvurusu da dâhil olmak üzere, gerekmesi durumunda doğrusu yerine yanıltıcı, sahte ve eksik olarak AkıllıSoft'a sunulan bilgi ve içerik,

l Site'yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Site'nin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Site'nin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

m Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

n Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

o AkıllıSoft sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,

p Bu web sitesini AkıllıSoft'un çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya AkıllıSoft'un itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,

r Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya AkıllıSoft veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi veya paylaşılması,

s Site'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmek veya bunları paylaşmak,

t Site'nin kullanımında tersine mühendislik ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak,

u Site'de yer alan bilgilerin çoğaltılması, yayınlanması, kopyalanması veya Site'nin bütününün veya bir kısmının farklı bir internet sitesinde veya mecrada izinsiz olarak kullanılması,

v Site'de bulunan verilerin çeşitli botlar yardımı ile çekilerek farklı bir mecrada kullanılması,

y Site'de bulunan tüm sözleşme ve politikaların ihlali.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini Kullanıcı'nın sorumluluğunda olup, AkıllıSoft'un, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı

Kullanıcılar, AkıllıSoft'a sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. AkıllıSoft'a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal AkıllıSoft'a bildirilecektir.

Kullanıcılar, Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla herkese açık bir şekilde aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal AkıllıSoft'a bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil

Site'de Kayıtlı Kullanıcılar tek bir profil oluşturmak zorundadırlar.

AkıllıSoft Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı

Kullanıcılar AkıllıSoft'un sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa

Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde AkıllıSoft tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler;

a Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek,

b AkıllıSoft'un veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak,

c Herhangi birisi (Kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

Site'de Sunulan Veriler Ve İlgili Yasal Uyarı

Kullanıcılar Site'yi kullanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Site'de bulunan hiçbir veri, haber, yorum ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. AkıllıSoft Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez. İşbu Sözleme'nin bu hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan AkıllıSoft'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin kabul ve beyan ederler.

Garantiden Muafiyet

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. AkıllıSoft, hizmetleri "olduğu gibi" ve "uygulanabilirlik" temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve Site'nin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. AkıllıSoft, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan AkıllıSoft tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup AkıllıSoft'a karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğa haizdirler.

AkıllıSoft ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, AkıllıSoft'un ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Site'de AkıllıSoft tarafından ve/veya üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından yayımlanan verilerin ve/veya içeriklerin doğruluğu konusunda veya kaynaklardaki hata veya eksikliklerden ve Site'deki bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan AkıllıSoft hiçbir şekilde sorumlu değildir. AkıllıSoft, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar ve sair kişiler tarafından maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Site'de Site kullanıcıları tarafından paylaşılan içerik, yorum, materyal v.b. içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir garanti sunulmamaktadır. Bu içeriklerin doğruluğunun teyidi, ilgili içeriği dikkate alan kullanıcıların sorumluluğunda olup söz konusu paylaşımların dikkate alınması neticesinde Kullanıcı taraflı doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, Site ve İlgili paylaşımların sahibi kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Site'de yayımlanan veriler ve içerik ile ilgili mevcut yerel kanunların/Yasal uyarıların veya sonradan çıkarılacak kanunların/Yasal uyarıların takibi ve uygulanması kullanıcıların sorumluluğundadır. Söz konusu kanunların ve yasal uyarıların kullanıcılar tarafından bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi durumunda AkıllıSoft hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup AkıllıSoft, iş ortakları, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

E-Mail ve Mesaj (SMS) Gönderimi

Site kullanıcıları, aşağıdaki maddelerde belirtilen haller durumunda, AkıllıSoft'a haricen verdikleri ve/veya sistemde kayıtlı E-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına AkıllıSoft tarafından gönderilecek bülten, tanıtım, promosyon, reklam, kampanya, ürün, sistem gereksinimi, bilgilendirme v.b. içerikli her türlü E-mail ve/veya mesaj (SMS) için, tekrardan izin/teyit/onay alınmasına gerek olmadan izin verdiklerini ve işbu gönderimlerin bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Sistem Gereksinimleri: AkıllıSoft, sunduğu hizmetlerin bir gereksinimi olarak, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem öncesinde ve/veya sırasında ve/veya sonrasında ilgili kullanıcıya ait ve sistemde kayıtlı E-mail adresine ve/veya telefon numarasına bilgilendirme, doğrulama veya teyit amaçlı E-mail ve/veya mesaj (SMS) gönderimi yapabilir.

Tanıtım/Promosyon/Reklam: AkıllıSoft, sisteminde kayıtlı, kullanıcılara ait e-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına, kendisine veya iş ortaklarına veya üçüncü şahıslara/kurumlara ait reklam, tanıtım, promosyon, kampanya v.b. içerikli mailler ve/veya mesajlar (SMS) gönderebilir.

Kullanıcılar, işbu hüküm içerisinde geçen maddeler doğrultusunda gönderilecek olan maillerin ve/veya mesajların (SMS), kendilerinden tekrardan onay alınmaksızın izinleri ve bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

AkıllıSoft tarafından gönderilen E-mail veya mesaj içeriklerinin virüs taramasından geçirilerek ve her türlü güvenlik önlemleri alınarak açılması/incelenmesi/okunması/çalıştırılması ve/veya herhangi bir cihaza indirilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İşbu işlemlerden doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri

Site'de sunulan sohbet/yorum/topluluk hizmetleri bölümlerinin (Bundan sonra kısaca "Canlı Yorum" olarak anılacaktır.) kullanımları belirli şartlara bağlıdır. Canlı Yorum bölümünde, Canlı Yorum'a, işbu Sözleşme'de belirtilen şartları yerine getirerek dahil olmuş kullanıcılar (Bundan sonra kısaca "Canlı Yorum Kullanıcıları, Canlı Yorum Kullanıcısı" olarak anılacaktır.) ile etkileşime girmek isteyen Site kullanıcıları işbu hükümde belirtilen şartlara ve kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

AkıllıSoft, Canlı Yorum üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, Canlı Yorum ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Tüm Site kullanıcılarının Canlı Yorum'u kullanma hakları ve hizmetler dahilinde ki fiilleri işbu Sözleşme ve Ek Sözleşmeler ile sınırlıdır.

Canlı Yorum'un Amacı: İşbu hizmet, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın birbirleri arasında Site'nin konusu (Ekonomi, ekonomik gelişmeler, piyasa, döviz, altın, borsa, hisse verileri) ile orantılı olarak fikir alışverişinde bulunabilmeleri amacı ile sunulmakta olup bunun dışında farklı hiçbir amaç içermemektedir. Canlı Yorum'u farklı amaçlar doğrultusunda kullanan veya kullanmaya çalışan veya manupile eden veya AkıllıSoft iradesi tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullandığına kanaat getirilen kullanıcılar işbu Sözleşme kural ve şartlarını ihlal etmiş sayılırlar. Canlı Yorum bölümünde bulunan hiçbir yorum ve görüş yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Canlı Yorum'a Dahil Olma Şartları: Site kullanıcıları, Canlı Yorum'u kullanabilmek ve Canlı Yorum Kullanıcıları ile fikir alışverişinde ve paylaşımda bulunabilmek için Site'ye üye olmak zorundadır. Her kullanıcı sadece tek bir profil oluşturabilir. Birden fazla profil oluşturmak suretiyle Canlı Yorum'u kullanmak kesinlikle yasaktır. Site'ye üye olmamış veya üyeliği onaylanmamış veya üyeliği sonradan askıya alınmış veya üyeliği sonradan iptal edilmiş veya AkıllıSoft tarafından ceza almış veya üyeliği kendi iradesi ile silinmiş kullanıcılar, Canlı Yorum'a dahil olma şartları tekrardan oluşmadıkça Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giremez, fikir alışverişinde bulunamazlar. Kullanıcı, Canlı Yorum'a dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdikten sonra Canlı Yorum'a dahil olduğunda "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" işbu Sözleşme'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Canlı Yorum Kullanıcıları, "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" ile bağlıdırlar ve işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"ni okuduklarını ve sözleşmede geçen şartlara ve kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Canlı Yorum'dan Faydalanma Şartları: Site kullanıcıları, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın paylaşımlarını görebilirler fakat işbu Sözleşme'de belirtilen Canlı Yorum'a dahil olma şartlarını yerine getirmeden Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giremezler, Canlı Yorum dahilinde paylaşımda bulunamazlar. İşbu paylaşımların içeriklerinin sorumluluğu ve içeriklerden doğabilecek her türlü hak ihlalleri tamamen paylaşımları yapan kullanıcılara ait olup ilgili paylaşımlar ve etkileşimler doğrultusunda Site kullanıcıları veya söz konusu paylaşıma muhataplar tarafından yapılan yatırımların veya alınan yatırım kararlarının neticesinde oluşabilecek maddi ve manevi hiç bir zarardan AkıllıSoft, idarecileri, yöneticileri, çalışanları, sair kişiler ve ilgili paylaşımların sahipleri kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamazlar.

Feragat: Canlı Yorum'u kullanarak ve/veya Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime girerek maddi ve manevi doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Kabul ve Beyan: Tüm Site kullanıcıları Canlı Yorum'da yapılan paylaşımlar için işbu Sözleşme'nin "Site'de Sunulan Veriler İle İlgili Yasal Uyarı" hükmünde belirtilen şartları ve hüküm dahilinde belirtilen SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

Ek Sözleşme Ve Şartlar: Canlı Yorum'a dahil olarak Canlı Yorum Kullanıcıları ile etkileşime giren tüm Site kullanıcıları, Canlı Yorum'a dahil olunması halinde işbu Sözleşme'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelen "Topluluk Kuralları Sözleşmesi" ile bağlıdırlar ve işbu sözleşmede belirtilen tüm hüküm, şart ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler. Canlı Yorum Kullanıcısı, "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"nde geçen maddelerden herhangi birini herhangi bir sebepten ötürü ihlal etmesi durumunda, AkıllıSoft tarafından ilgili politika dahilinde hakkında her türlü maddi ve manevi yasal işlemin başlatılabileceğini ve tarafına bildirilmeksizin Site'de kendisine verilen tüm hakların ve sunulan hizmetlerin AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınabileceğini ve/veya iptal edilebileceğini itirazsız olarak kabul eder.

Sözleşme İhlali: Canlı Yorum Kullanıcılarının Site dahilinde bağlı oldukları sözleşmeleri ihlal etmeleri durumunda, üyelik hesapları, AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, haber verilmeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alınabilir veya tamamen kapatılabilir. Canlı Yorum ile ilişkisi herhangi bir sebeple AkıllıSoft tarafından kesilen veya askıya alınan Canlı Yorum Kullanıcıları, AkıllıSoft tarafından tekrardan izin verilene kadar ilgili üyelik hesabı üzerinden veya farklı bir üyelik hesabı üzerinden Canlı Yorum'u kullanmayacaklarını ve diğer Canlı Yorum Kullanıcılar'ı ile etkileşime veya paylaşıma girmeyeceklerini ve gerekli durumlarda AkıllıSoft tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini ve ihlale konu olan fiilleri neticesinde sebep oldukları her türlü zararı temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Deneme Fonksiyonları

Zaman zaman AkıllıSoft yeni "deneme" (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşme'nin "Garantiden Muafiyet" başlıklı bölümünün hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

AkıllıSoft'a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk

Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, AkıllıSoft, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım

Bu web sitesine elektronik posta veya sunulan hizmetler vasıtasıyla veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktardığınız veya yayınladığınız her şey AkıllıSoft'un mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, AkıllıSoft bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve AkıllıSoft tarafından her türlü kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. AkıllıSoft, gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları AkıllıSoft'a aittir veya ilgili sahibinin izniyle Site'ye dahil edilmiştir.

Bu web sitesinde hiçbir içerik kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.

Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca "Ticari Markalar") AkıllıSoft'a aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, Site'de sergilenen herhangi bir Ticari Marka'ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Marka'ları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar'da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca AkıllıSoft'un fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı

Kullanıcılar;

a Gizli Bilgileri,

b Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

AkıllıSoft'un veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka Web Sitelerine Bağlantılar

Site'de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi AkıllıSoft'un sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda AkıllıSoft bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve AkıllıSoft, bağlantı verdiği diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin AkıllıSoft tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Site'de bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcılar, bu tür ilişkilerinin, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımlarının ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarının ve mağduriyetlerinin, hiçbir şekilde AkıllıSoft'un sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

Garantiler ve Feragatname

Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu web sitesi, tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla AkıllıSoft bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu web sitesinin güvenli olacağı; AkıllıSoft'dan bu web sitesi yoluyla alınan herhangi bir öneri veya kanaatin doğru veya güvenilir olduğu gibi garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

Bu web sitesine veya Site'nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

Yükümlülük

AkıllıSoft ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, Site'yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesinin üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ayrıca AkıllıSoft, bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler ve/veya zararlı yazılımlar nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun

AkıllıSoft bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Siz ve AkıllıSoft, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Sunulan hizmetlere yahut Site'ye yöneltilen şikayetlerin çözülmesi için kullanıcılara veya AkıllıSoft'a hukuk icra mercileri, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri… vb. tebligatlar gönderebilir.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, AkıllıSoft'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın üyelik formunda belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

İletişim ve Gizlilik

Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için, AkıllıSoft, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri E-posta adreslerine mail gönderebilir.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site'yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. AkıllıSoft, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca AkıllıSoft, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcıların hizmetlerden faydalanma haklarının, işbu Sözleşme'yi ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınması halinde, kullanıcılar, herhangi bir sebeple AkıllıSoft'a yaptıkları ödemeleri geri alamayacaklarını ve/veya ödemedikleri veya beklemede olan ücretlerinin derhal muaccel olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme'nin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşme'nin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Kayıtlı Kullanıcılar, Kullanıcı, Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında, kullanıcıların Site'yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas Sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar'ın defter, kayıt, belgeleri, bilgisayar kayıtları, faks kayıtları, E-mail kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İş Birliği Yasağı

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, AkıllıSoft ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık

Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı

AkıllıSoft'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Üst ve Kenar Başlıkları

İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep

AkıllıSoft, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin ve/veya hizmetlere erişimlerinin sonlandırılması veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Soru ve Görüşler

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Çamlık Mh. Şehit Burak Kurtuluş Cd. No:144/2
ÜMRANİYE/İST, TÜRKİYE

info@akillisoft.com
+90 (216) 338 0836

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

DXY

-0.37

93,641

EXY

0.00

0,00

SUSD

-0.65

3,8360

3,8370

SEUR

-0.25

4,5260

4,5260

SGLD

-0.30

155,6760

155,7937

USDTRY

3,8340

3,8354

3,8627

-0.72

21:31:41

EURTRY

4,5212

4,5229

4,5378

-0.35

21:31:44

EURUSD

1,17888

1,17898

1,17495

0.34

21:31:21

GLDGR

155,5788

155,6356

155,8944

-0.18

21:31:44

XAUUSD

1262,05

1262,23

1255,20

0.55

21:31:37

 • Parite
 • Döviz
 • Altın
 • Emtia
 • Borsa Seans
 • Ekonomi Takvimi

USDJPY

112,475

112,479

112,602

-0.11

21:31:45

GBPUSD

1,33923

1,33930

1,33204

0.54

21:31:43

USDCHF

0,98576

0,98581

0,99049

-0.47

21:31:40

USDCAD

1,28630

1,28635

1,28700

-0.05

21:31:38

EURJPY

132,602

132,609

132,300

0.23

21:31:45

USDRUB

58,6620

58,7120

58,8100

-0.21

21:31:44

AUDUSD

0,76712

0,76718

0,76460

0.33

21:31:45

USDSEK

8,41621

8,41740

8,50570

-1.05

21:31:44

PARİTE USD

USDSAR

3,7500

3,7505

3,7502

0.00

19:58:00

USDCNY

6,6149

6,6159

6,6092

0.09

18:53:53

USDDKK

6,3133

6,3135

6,3360

-0.36

21:31:40

USDGBP

0,7467

0,7467

0,7507

-0.53

21:30:59

USDAED

3,6721

3,6726

3,6729

-0.01

21:31:31

USDALL

112,75

113,25

113,45

-0.40

16:48:35

USDARS

17,5640

17,5690

17,4880

0.45

21:00:04

USDAUD

1,3033

1,3037

1,3067

-0.24

21:30:43

USDAZN

1,6996

1,7006

1,7001

0.00

09:15:07

USDBGN

1,6582

1,8150

1,7358

0.05

18:15:09

USDBRL

3,2969

3,2973

3,2950

0.06

21:31:43

USDNOK

8,3420

8,3432

8,3779

-0.42

21:31:25

USDKWD

0,3017

0,3021

0,3026

-0.23

19:45:28

USDCLP

619,57

619,67

636,75

-2.69

20:21:24

USDCOP

2976,20

2978,20

2994,00

-0.56

21:00:20

USDCZK

21,8054

21,8091

21,8620

-0.25

21:31:44

USDDZD

115,2320

117,2320

115,8720

0.31

21:31:41

USDEGP

17,75

17,87

17,81

0.00

19:39:18

USDHKD

7,8139

7,8149

7,8111

0.04

21:31:44

USDHNL

23,4850

23,5850

23,5280

0.03

19:58:00

USDHUF

265,79

265,99

267,35

-0.55

21:31:44

USDIDR

13580,00

13590,00

13582,50

0.02

19:58:00

USDILS

3,4988

3,5088

3,5136

-0.28

21:31:39

USDINR

64,1578

64,1678

64,0950

0.11

21:26:22

USDIQD

1184,00

1186,00

1185,00

0.00

20:15:58

USDIRR

35699,00

35749,00

35624,00

0.28

19:58:00

USDISK

105,15

105,65

105,50

-0.09

14:45:03

USDJMD

124,30

125,00

124,65

0.00

21:00:22

USDJOD

0,7075

0,7090

0,7083

0.00

10:26:13

USDKES

102,90

103,20

103,10

-0.05

19:58:00

USDKGS

69,7230

69,7730

69,7470

0.00

13:00:23

USDKRW

1085,47

1086,47

1087,95

-0.18

21:31:42

USDKZT

335,4900

335,5400

335,5150

0.00

23:50:29

USDLYD

1,3650

1,3720

1,3660

0.18

21:01:59

USDMAD

9,4480

9,4580

9,4665

-0.14

21:31:43

USDMXN

19,0692

19,0702

19,1206

-0.27

21:31:42

USDMYR

4,0800

4,0850

4,0805

0.05

20:15:59

USDPEN

3,2795

3,2845

3,2946

-0.38

21:29:10

USDPHP

50,3600

50,4100

50,4050

-0.04

21:15:19

USDPKR

109,65

109,85

109,80

-0.05

19:50:11

USDPLN

3,5639

3,5642

3,5787

-0.41

21:31:44

USDQAR

3,6398

3,6408

3,6403

0.00

19:58:00

USDRON

3,9125

3,9173

3,9329

-0.46

21:31:34

USDSGD

1,3472

1,3473

1,3487

-0.10

21:31:04

USDSYP

514,98

515,48

515,23

0.00

23:50:29

USDTHB

32,62

32,67

32,52

0.40

21:31:31

USDTJS

8,8227

8,8237

8,8231

0.00

05:00:19

USDTMT

3,4100

3,6100

3,5000

0.29

20:02:13

USDTND

2,5135

2,5155

2,5005

0.56

21:31:45

USDTWD

29,9610

29,9910

30,0200

-0.15

21:29:07

USDUAH

27,7900

28,0400

27,7710

0.52

15:14:24

USDUYU

28,7000

28,8000

28,7900

-0.14

20:16:06

USDUZS

8090,00

8150,00

4172,50

94.61

xxx

USDVND

22713,00

22723,00

22704,00

0.06

17:56:57

USDYER

249,95

250,05

250,00

0.00

21:05:03

USDZAR

12,7495

12,7546

13,1437

-2.98

21:31:44

SEPET

4,1810

4,1815

4,1995

-0.43

17:29:06

GBP

5,1228

5,1485

5,1437

-0.16

21:31:44

RUB

0,0652

0,0655

0,0656

-0.30

21:31:36

AUD

2,9344

2,9491

2,9525

-0.36

21:31:34

SAR

1,0199

1,0250

1,0296

-0.69

21:31:33

CAD

2,9736

2,9885

3,0026

-0.72

21:31:34

KWD

12,6701

12,7336

12,7610

-0.46

21:31:41

CNY

0,5782

0,5811

0,5843

-0.79

21:31:34

SEK

0,4544

0,4567

0,4533

0.51

21:31:33

NOK

0,4585

0,4608

0,4606

-0.20

21:31:41

CHF

3,8802

3,8997

3,8986

-0.22

21:31:41

DKK

0,6058

0,6089

0,6094

-0.33

21:31:33

JPY

3,4000

3,4100

3,4250

-0.58

21:30:07

SKGU

40380,00

40400,00

40250,00

0.35

17:32:59

SKGE

34203,09

34225,83

34256,78

-0.12

17:32:59

SPOT ALTIN

HASGR

154,8059

154,8624

155,1199

-0.18

21:31:44

XAUEUR

1070,510

1070,630

1068,150

0.23

21:31:44

XAUGBP

942,3600

942,5300

943,0600

-0.07

21:31:43

XAUTRY

4839,045

4840,812

4848,861

-0.18

21:31:44

GCYR

248,9715

255,1958

252,5489

-0.18

21:31:44

GYRM

497,9430

510,3916

505,0979

-0.18

21:31:44

GTAM

995,886

1017,671

1008,637

-0.18

21:31:44

GKGT

154817,8

154840,8

155115,1

-0.18

21:31:44

GKGU

40372,85

40378,87

40157,69

0.54

21:31:40

22B

140,8033

150,9714

146,1564

-0.18

21:31:44

KAPALIÇARŞI ALTIN

SCUM

1032,407

1048,010

1043,358

-0.30

17:29:01

SCYR

249,8600

256,2806

253,8365

-0.30

17:32:59

SYRM

499,7199

512,5613

507,6730

-0.30

17:32:59

STAM

999,440

1018,891

1012,221

-0.30

17:32:59

SRES

1063,646

1079,721

1074,928

-0.30

17:29:01

SRESK

1061,512

1077,556

1072,772

-0.30

17:29:01

08A

46,70280

51,87930

49,44028

-0.30

17:32:59

14A

88,73531

91,13931

90,20961

-0.30

17:32:59

18A

113,6435

116,8453

115,5933

-0.30

17:32:59

22A

141,6652

142,7070

142,6166

-0.30

17:32:59

ATAT

1029,018

1045,376

1040,337

-0.30

17:32:59

ATAC

256,0870

264,0703

260,8661

-0.30

17:32:59

ATAY

512,1740

528,1407

521,7322

-0.30

17:32:59

ATA25

2568,654

2625,124

2604,751

-0.30

17:32:59

ATA5

5145,091

5226,878

5201,686

-0.30

17:32:59

ZIYC

249,0816

257,0596

253,8368

-0.30

17:32:59

ZIYY

498,1632

514,1192

507,6736

-0.30

17:32:59

ZIYT

996,326

1028,238

1015,347

-0.30

17:32:59

ZIY25

2490,816

2539,437

2522,741

-0.30

17:32:59

ZIY5

4981,632

5102,244

5057,203

-0.30

17:32:59

XAGGR

1,9876

1,9900

1,9951

-0.32

21:31:33

XAGUSD

16,124

16,141

16,065

0.42

21:31:36

BRENT

63,06

63,11

63,22

-0.21

21:31:04

COPPER

3,1237

3,1243

3,1004

0.76

21:01:14

COTTON

75,18

75,18

75,92

-0.97

21:31:36

EMTIA METAL

ZINC

1,4473

1,4477

1,4507

-0.22

21:01:14

XPDUSD

1018,18

1022,81

1028,00

-0.73

21:31:41

LEAD

1,1641

1,1647

1,1478

1.45

21:01:14

NICKEL

5,3312

5,3335

5,2169

2.21

21:01:14

ALUM

0,9323

0,9325

0,9258

0.71

21:01:14

XPTUSD

911,22

911,55

894,00

1.95

21:31:25

EMTIA BİTKİ

SUGAR

13,79

13,82

13,66

1.10

21:09:59

COFFEE

122,05

122,10

120,75

1.10

21:31:20

CORN

347,50

347,75

347,50

0.04

21:27:55

WHEAT

421,00

421,25

418,25

0.69

21:28:44

COCOA

1923,00

1924,00

1877,00

2.48

21:30:00

EMTIA ENERJİ

HOIL

1,9173

1,9175

1,9035

0.73

21:31:20

NGAS

2,7770

2,7780

2,6120

6.34

21:31:23

NZD

Hizmetler NZ PSI(Nov)

56.4

00:30

KZT

Bağımsızlık Günü

03:00

--

XOF

Cumhuriyet Bayramı

03:00

--

QAR

Ulusal Günü

03:00

--

NZD

ANZ Roy Morgan Tüketici Güveni(Dec)

121.8

03:15

IDR

Otomobil Satışları (Yıllık)(Nov)

-4.6%

03:20

AUD

Yeni Motorlu Araç Satış (Yıllık)(Nov)

2.1%

03:30

AUD

Yeni Motorlu Araç Satışı (Aylık)(Nov)

0.1%

03:30

SGD

Sigara Petrol Ihracatı (Aylık)(Nov)

8.7%

03:30

SGD

Sigara Petrol Ihracatı (Yıllık)(Nov)

9.1%

03:30

SGD

Ticari işlemler dengesi(Nov)

$4.35B

04:00

CNY

Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)(Nov)

5.1%

04:30

MYR

Işsizlik Oranı(Oct)

3.4%

07:00

FJD

Faiz Oranı Kararı

?

07:30

EUR

Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

2.4%

11:00

EUR

Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Aylık)(Nov)

0.1%

11:00

EUR

Enflasyon Oranı (Aylık)(Nov)

0.2%

11:00

EUR

Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

2.3%

11:00

CZK

Üfe (Aylık)(Nov)

-0.1%

11:00

CZK

Üfe (Yıllık)(Nov)

0.9%

11:00

EUR

Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

2.1%

11:00

EUR

Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Aylık)(Nov)

0.3%

11:00

HKD

Işsizlik Oranı(Nov)

3%

11:30

NGN

Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

15.90%

11:45

NGN

Gıda Enflasyonu (Yıllık)(Nov)

20.30%

11:45

EUR

Ticari işlemler dengesi(Oct)

€4.953B

12:00

JOD

Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

3.3%

12:00

--

Sanayi Üretimi (Yıllık)(Out)

13.0%

12:20

ILS

Enflasyon Beklentileri(Dec)

?

12:30

XOF

Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık)(Q3)

7.1%

12:40

EUR

Enflasyon Oranı (Yıllık) Final(Nov)

1.5%

13:00

EUR

Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) Final(Nov)

0.9%

13:00

EUR

Enflasyon Oranı (Aylık)(Nov)

0.1%

13:00

EUR

Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

1.5%

13:00

OMR

Toplam Kredi (Yıllık)(Oct)

?

13:00

OMR

M2 Para Arzı (Yıllık)(Oct)

?

13:00

UGX

Faiz Oranı Kararı

9.5%

13:00

TRY

Otomatik Üretim (Yıllık)(Nov)

8%

13:20

BWP

Faiz Oranı Kararı

5%

13:30

BDT

Enflasyon Oranı (Yıllık)(Nov)

?

13:30

ALL

Ticari işlemler dengesi(Nov)

ALL -29B

13:55

EUR

Bundesbank Aylık Rapor

14:00

--

GBP

Cbi Sanayi Eğilimler Siparişleri(Dec)

17

14:00

THB

Faiz Oranı Kararı

1.5%

14:05

BRL

Ibc-Br Iktisadi Faaliyet(Oct)

0.29%

14:15

BYR

Sanayi Üretimi (Yıllık)(Nov)

?

15:00

OMR

Bütçeler Dengesi(Oct)

?

15:00

PLN

Istihdam Artışı (Yıllık)(Nov)

4.5%

16:00

PLN

Reel Sektör Ücretler (Yıllık)(Nov)

6.5%

16:00

RUB

Üfe (Aylık)(Nov)

0.9%

16:00

RUB

Üfe (Yıllık)(Nov)

8%

16:00

CAD

Yabancı Menkul Kıymet Alımları(Oct)

C$20.81B

16:30

CAD

Kanadalılar Tarafından Yabancı Menkul Kıymet Alımları(Oct)

C$16.49B

16:30

ILS

İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi(Nov)

49.7

17:00

EUR

Tüketici Güven(Dec)

2

17:00

EUR

3 Aylık Btf Müzayede

-0.900%

17:00

EUR

12 Aylık Btf Müzayede

?

17:00

EUR

6 Aylık Btf Müzayede

-0.792%

17:00

AOA

Toptan Eşya Fiyatları (Yıllık)(Nov)

15.53%

18:00

COP

Ticari işlemler dengesi(Oct)

$-0.8B

18:00

COP

Ithalat (Yıllık)(Oct)

9.1%

18:00

USD

NAHB Konut piyasası endeksi(Dec)

74

18:00

JOD

Üfe (Yıllık)(Oct)

5.7%

18:35

JOD

Sanayi Üretimi (Yıllık)(Oct)

0.2%

18:35

XOF

Ticari işlemler dengesi(Oct)

?

19:00

USD

3-Aylık Bill Müzayede

1.355%

19:30

USD

6-Ay Bill Müzayede

1.480%

19:30

BRL

İş güvenliği(Dec)

58.3

19:50

COP

Tüketici Güven(Nov)

-10.0

20:20

ARS

Ana Gösterge (Aylık)(Nov)

?

22:00

UYU

Işsizlik Oranı(Oct)

?

22:30

BRL

Net Istihdam(Nov)

?

23:00

 • Döviz ve Borsa Yorumları
0/0 Adet
flegmatik21:28

kadya. öncü ateşleyici bir veri gelişme de yok anladığım kadarıyla. geçen sene yaşanan tekrar mı yaşanacak? buradan 3.60 lara mı boylayacak?
siyasi krizler sürpriz oluyor.

 
 • + 0
 • - 0
Kadya21:25

flegmatik bende tersteyim.ne zaman yükseleceğini kimse bilemez ki. kurları ani olaylar ülkeler arası krizler vs vs hepsi etkiliyor.

 
 • + 0
 • - 0
flegmatik21:21

dövizdeki bu düşüş ne zaman durulur? 4.69 dan tersteyim. parite de yapamıyorum güzel fırsat vermiyor

 • + 0
 • - 0
Darius196021:20

türkiye'nin öncülüğünde mısır tarafından birleşmiş milletler güvenlik konseyine (bmgk) sunulan ve 'abd'nin kudüs'ü israil'in başkenti kabul ettiği' kararın ilgili birleşmiş milletler (bm) kararlarına aykırı olması sebebiyle 'hukuken geçersiz' sayılmasını öngören tasarı, abd tarafından veto edildi.

 
 • + 0
 • - 0
Darius196021:15

abd çok yakında iran ile suudiler savaştıracak....

 • + 0
 • - 0
Kaan721:02

cümleten hayırlı akşamlar abd vergi tasarısı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar varmı acaba?

 • + 1
 • - 0
Servett20:59

abd bm güvenlik konseyinde kudüs tasarısını veto etti

 • + 0
 • - 0
Musaitbiyerde20:58

türkiye'nin öncülüğünde mısır'ın birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk) gündemine getirdiği kudüs tasarısı, abd tarafından veto edildi.

 
 • + 0
 • - 0
Darius196020:42

petrol fiatlarındaki dalgalanmalar, doğal gaz fiatlarının yükselmesi,enerji maliyetlerini,özellikle elektrik fiatlarını yükseltiyor.maliyet enflasyonu artışı üretimi düşürecektir.ayrıca, alım gücünün giderek azalması ekonomide resesyonu artırması dışında, sosyal ve siyasal olaylarıda tetikleyecektir.

 
 • + 1
 • - 0
Türklirası20:39

@bafi bu 3,80-90 bantı bi yerde kırılacaktır. hayırlısı olsun.

 • + 0
 • - 5
Darius196020:36

mb kuru baskılamaya ancak dış kaynak bulursa devam edebilir.

 • + 1
 • - 0
Darius196020:34

türkiyede şu anda gıda enflasyonu %20 oldu.düşük kurun maliyeti,bütçe açıkları olarak yansıyor. bu da vatandaşa mal ve hizmetlerde vergi artışı olarak yansıyacak.

 
 • + 2
 • - 0
bafi3620:34

@türklirası vahşice terimini kullanan çok güzel de açıklama yapıyordu yorumunda sizin yorumunuz nedir vahşice 3.80 lere görmesinin

 
 • + 4
 • - 0
Deli_Macir20:32

sn. @türklirası, vahşice düşen vahşice çıkabilir,vahşice betimlemesi aşağı ve yukarı olması yönüyle tanımlanması az kelimeyle çok faktörü ifade etmesidir).saygılar.

 
 • + 2
 • - 0
Türklirası20:30

vah - $ - ice , düştü.
3,8695 - 3,8209
yarın düşüş devam ederse 3,80 kırmayı deneyebilir. ytd.

 • + 2
 • - 6
Deli_Macir20:26

yaklaşık iki ay öncesine kadar orta ve uzun vadede yabancı kaynaklı ekonomi odakları,dxy nin 110 ları görülebileceğini yorumluyorlardı.

 
 • + 1
 • - 0
Darius196020:25

10krş dolar düştü diye endişenmeye gerek yok,

 • + 4
 • - 0
Darius196020:24

2018 de dolar hızla değer kazanacak. plan, suudilerin önderliğinde sünni koalisyonu kurup, iran ve lübnan,katarı pasifize etmek,katarın doğal gazına el koymak istiyorlar.

 
 • + 2
 • - 1
Deli_Macir20:21

fed,faiz artışları ve bütçe daraltma stratejilerini verimli ve sağlıklı bir şekilde uyguluyor.

 • + 1
 • - 0
Darius196020:20

uluslararası ticari ilişkileri olan milyarder bir iş adamı.abd sistemini çok iyi biliyor. davranışları,küstahça,ama silah,enerji,teknoloji firmaları destekliyor.

 
 • + 1
 • - 0
Deli_Macir20:19

sn. @darius1960,size katılıyorum.ayrıca başkan ekonomik olarak pozitif durumları oldukça yükseltti.

 • + 1
 • - 0
Darius196020:18

bunlar komplo teorileri, başkanı görevden almazlar,bu abd için prestij kaybı olur. dönem sonun da açarlar soruşturmayı.

 
 • + 3
 • - 0
ceviks20:17

trump gorevden alinirsa dolar duser mi çıkar mi .

 • + 0
 • - 0
Darius196020:17

bir çok insan 3.95 lerde terste kaldı.o nedenlerle uzmanlar söylüyor asla bütün paranızı yatırmayın.

 • + 0
 • - 0
Darius196020:15

2018 türkiye için çok zor geçecek,dış politik gelişmeler,abd ile zıtlaşmalar, banka tazminatları ile uğraşacağız.

 
 • + 0
 • - 0
Türklirası20:13

vahşi giden doların kuru çabuk düşermiş :) . buğün çok düştü.

 • + 2
 • - 6
Senyurtcu20:10

arkadaslar kimse paraya hemen ihtiyaci yoksa satmasin derim.. bu piyasada cok buyuk oyunlar dönüyor, bir bakarsiniz 10 kurus atmis 2 günde ama asla yatirim tavsiyesi degildir.. kimsenin akliyla is yatirim yapmayin, kendi akliniz kararinizla yatirim yapin. iyi geceler..

 
 • + 6
 • - 0
Darius196020:07

türkiye ve avrupa’ya rus doğalgazı taşıyacak türkakım projesinin yeni bir hub oluşmasına katkı sunabileceği belirtiliyor. ancak türkakım’dan gelecek gazın avrupa pazarlarında etkili olabilmesi için türkiye ve rusya’nın ortak gaz ticareti şirketi kurma işine kafa yorması önerildi

 
 • + 0
 • - 0
Darius196020:06

israil'in aşırı sağcı savunma bakanı avigdor liberman, ülkesinin türkiye ile ekonomik ilişkileri gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

 
 • + 0
 • - 0
HMC_6620:05

abd kaçta açıyor gece. bizde boşuna beklemeyalim

 • + 0
 • - 0
Darius196020:05

wall street'in önde gelen stratejistleri, dünyada dinamo etkisi yaratan abd ekonomisiyle ilgili 2018 değerlendirmelerini paylaştı. stratejistler 2018'de olumlu gidişatın süreceğini, ancak gelecek yılın 2017 kadar sakin geçmeyebileceğini belirtiyor.

 
 • + 0
 • - 0
Deli_Macir20:04

sn. @bcagir, hoşçakalın,bol kazançlar diliyorum.

 • + 1
 • - 0
bcagir20:03

herkese bol kazançlar dilerim.gece abd açılınca tekrar geleceğim.hoşçakalın

 • + 1
 • - 0
bcagir20:02

3.82 den kademeli alım yaptım.yüklü alımı da 3.78 olunca yapacağım bafi36

 • + 1
 • - 0
Deli_Macir20:02

sn. @bcagir, teşekkür ederim,şahsımca bol kademeli işlem yapmaya çalışırım.faydasını çok yaşadım, yaşıyorum.ytd.teşekkürler.

 
 • + 1
 • - 0
bcagir20:01

ben hep yazıyorum.tekrar hatırlatmak isterim dolar bu yıl sonu 3.87 civarında kapatır.alımlar bu nedenle kademeli olarak yapılmalı.

 
 • + 1
 • - 0
bafi3620:00

sn@bcagir hayırlı olsun nihayet almışsınız maliyetiniz ne kadardır acaba

 • + 0
 • - 0
bcagir19:59

sn. @deli_macir, bu gece düşme devam eder yarın da gün içersinde 3.78 leri görebiliriz.benim de alı hedefim 3.78 olacaktır.ben yüklü alım yaptığım için bekliyorum.

 
 • + 1
 • - 1
bafi3619:59

şimdi bizde kapalı çarşı ve diğer piyasalar kapandığı için dar piyasada kurlar hareket etmektedir. bu seviyelerden alabilecek olanlar olursa değerlendirebilirler. sabahleyin piyasaların açıldığında bu fiyatlar görünmeyebilir. usd/try'yi aşağı itecek hiçbir veri görülmemektedir.ytd

 
 • + 2
 • - 1
Bayekonomist19:58

ama şunu kabul edelim maalesef ben de dersteyim hem de kötü:)

 • + 2
 • - 0
Bayekonomist19:57

eksi veren arkadaşlar terste oldukları için bu şekil bir reaksiyon göstermeleri olağan

 • + 2
 • - 1
Bayekonomist19:56

şimdi ise gündem soğumuş durumda ve yeni bir siyasi konjektör gelişme dikçe dolar düşer

 • + 2
 • - 1
Bayekonomist19:55

doları o dönem diri tutan her gün farklı bir atraksiyondu

 • + 2
 • - 2
Bayekonomist19:54

çünkü doları yükselten siyasi etkenler artık bayatladı

 • + 2
 • - 2
Bayekonomist19:53

geçen hafta verilen sonra düşecek dediğimizde bazı arkadaşların tepkisiyle karşılaşmıştık

 • + 2
 • - 2
bafi3619:34

dxy 93.385'den tepki vererek tekrar yükselişe geçmiş görünüyor, parite de 1.83 den dediğimiz gibi tepki vererek düşüşe geçmiştir. dxy tekrar 94.00 lere geldiğinde parite 1.73 seviyelerine gelecektir. ytd

 
 • + 0
 • - 0
Deli_Macir19:09

sn. @gamsız, alım için ideal olur eğer gelirse.ytd.

 • + 1
 • - 0
Deli_Macir19:06

sn. @nosa, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

 • + 2
 • - 0
Deli_Macir19:05

sn. @bcagir, ,79,75 gelirse kademeye devam ederim.teşekkürler.

 • + 1
 • - 0
tikir3319:05

yarın amerikada yapilacak reform oylaması ortamı baya ısıtır ytd.

 • + 0
 • - 0
0
0
0