dovizborsa.com

Sorumluluklar

Pazartesi, 27 Şubat 2017

 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
 • Tam Ekran
 • Alarm0
 • Döviz Çevirici
 • Araçlar
 • Not Defteri
 • Ayarlar
 • Paylaş
 • Görüş&Öneri

SOHBET ve TOPLULUK KURALLARI

İşbu sözleşme en son 17/05/2016 tarihinde güncellenmiştir.


Değerli ziyaretçimiz, işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi", "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilen şartları yerine getirerek Canlı Yorum ve/veya Topluluk hizmetine (Bundan sonra kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.) dahil olmuş kullanıcıların (Bundan sonra kısaca "Kullanıcılar" olarak anılacaktır.) birbirleri arasında saygı ve sevgi dahilinde rahat ve huzurlu bir şekilde paylaşımda/etkileşimde bulunabilmeleri için düzenlenmiştir. Kullanıcılar'ın birbirleri arasında sağlayacağı etkileşim doğrultusunda, faydayı en üst seviyede tutabilmek ve hizmet kalitesini koruyabilmek adına işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"nde belirtilen hükümlerden, şartlardan, kurallardan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini önemle hatırlatmak isteriz.


dovizborsa.com web sitesinde (Bundan sonra kısaca "Site" olarak anılacaktır.) bulunan Hizmet'e katılmanız halinde burada belirtilen tüm Şart ve Koşulları kabul ettiğinizi ve bunlara eksiksiz olarak uyacağınızı beyan etmiş olursunuz. Bu sebepten ötürü lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme içerisinde geçen "AkıllıSoft" ifadesi AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri firmasını ve dovizborsa.com web sitesini ve bağlama göre bağlı şirketlerinden veya mecralardan birini anlatır. "Kullanıcılar", yorum/sohbet bölümüne ve/veya topluluğa ve/veya Hizmet'e, "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilen şartları yerine getirerek dahil olan ve Hizmet'i kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (Bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.), Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir.

Hizmet'i kullanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme'de düzenlenen kullanım şartlarına ve hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

AkıllıSoft Gizlilik Politikası ve Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi'de işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Site'yi kullanabilmeniz için uymanız gereken kuralları ve AkıllıSoft ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve AkıllıSoft'un işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir.

Bu nedenle, Hizmet'i kullanmaya başlamadan önce işbu "Gizlilik Politikası"nı ve "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi" ni de okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.


EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN "GİZLİLİK POLİTİKASI"NDA ve "ÜYELİK VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ"NDE DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'Yİ VE HİZMET'İ KULLANMAYINIZ.


AkıllıSoft, Hizmet üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, Hizmet ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcılar'ın Hizmet'i kullanma hakları ve Hizmet dahilinde ki fiilleri işbu Sözleşme ile sınırlıdır.

İşbu Sözleşme herhangi bir zamanda ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşme'nin değişik güncel metinleri Site'nin ilgili sayfalarında yayımlanacak ve söz konusu değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sözleşme'nin son güncellenme tarihini, metinlerin en üstünde görebilirsiniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, AkıllıSoft tarafından Sözleşme'nin en başında son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme'yi, Gizlilik Politikası'nı ve Üyelik ve Site Kullanım Şartları'nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir. Sözleşme değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır.

Hizmet Hakkında

Hizmet hakkında ki ana unsurlar (Hizmet'in amacı, Hizmet'e dahil olma ve Hizmet'ten faydalanma) "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilmiştir ve Kullanıcılar ilgili hükümleri okuduklarını ve eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

Hizmet, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın birbirleri arasında Site'nin konusu (Ekonomi, ekonomik gelişmeler, piyasa, döviz, altın, borsa, hisse verileri) ile orantılı olarak fikir alışverişinde bulunabilmeleri amacı ile sunulmakta olup bunun dışında farklı hiçbir amaç içermemektedir. Canlı Yorum'u farklı amaçlar doğrultusunda kullanan veya kullanmaya çalışan veya manupile eden veya AkıllıSoft iradesi tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullandığına kanaat getirilen kullanıcılar işbu Sözleşme kural ve şartlarını ihlal etmiş sayılırlar.

Hizmet dahilinde paylaşımda bulunan Kullanıcılar'ın işbu paylaşımları tüm site kullanıcılarına açıktır ve paylaşım içerikleri sadece paylaşım sahiplerinin sorumluluğundadır. Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan hiçbir paylaşım AkıllıSoft'un garantörlüğü veya sorumluluğunda değildir. AkıllıSoft hiçbir paylaşımın doğruluğu konusunda onay vermez, sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar nedeni ile Site kullanıcıları veya herhangi bir şekilde ilgili paylaşım ile muhatap olan kullanıcılar tarafında oluşabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu tutulamaz.

Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların içeriklerinin sorumluluğu ve içeriklerden doğabilecek her türlü hak ihlalleri tamamen paylaşımları yapan kullanıcılara ait olup ilgili paylaşımlar doğrultusunda tüm Site kullanıcıları tarafından yapılan yatırımların neticesinde oluşabilecek/doğabilecek maddi ve manevi hiç bir zarardan AkıllıSoft, idarecileri, yöneticileri, çalışanları, sair kişiler ve ilgili paylaşımların sahipleri kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamazlar.

Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan hiçbir yorum, görüş ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu bağlamda tüm Site kullanıcıları ve Kullanıcılar yatırım kararı alırken kendi istekleri/inisiyatifleri/bilgi birikimleri doğrultusunda alacaklarını ve işbu yatırımlarının veya yatırım kararlarının neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumlu olduğunu ve kendilerinden başka hiçbir kimsenin veya kurumun sorumlu tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açıkça kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar, "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nin tüm hükümlerini ve ayrıca "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde bulunan "Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı" ve "Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil" hükümlerini kabul ettiklerini ve işbu hükümlere ve sözleşmelere eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar'ın işbu Sözleşme şartlarını ve diğer sözleşmeleri ihlal etmeleri durumunda, Hizmet'e dahil olmak için gerekli olan üyelik hesapları AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir veya tamamen kapatılabilir. Hizmet ile ilişkisi herhangi bir sebeple AkıllıSoft tarafından kesilen veya askıya alınan Kullanıcılar, AkıllıSoft tarafından tekrardan izin verilene kadar ilgili hesap üzerinden veya farklı bir hesap üzerinden Hizmet'i kullanmayacaklarını ve diğer Kullanıcılar ile etkileşime veya paylaşıma girmeyeceklerini ve gerekli durumlarda AkıllıSoft tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini ve ihlale konu olan fiilleri neticesinde sebep oldukları her türlü zararı temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Hizmet'in yüksek kalitesini ve maksadını korumakla yükümlü olduklarını ve Hizmet'in kalitesini düşürücü, itibarını zedeleyici, maksadına uymayan, suç teşkil edecek, hak ihlaline sebebiyet verecek ve/veya etki alanını kısıtlayıcı hiçbir eylemde bulunmayacaklarını aksi takdirde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan sorumlu olduklarını ve bu zararları temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

YASAL UYARI

Tüm Kullanıcılar Hizmet'ten faydalanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve teyid etmiş olurlar.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Site'de ve Hizmet dahilinde bulunan hiçbir veri, haber, yorum ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. AkıllıSoft Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez. İşbu Sözleme'nin bu hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan AkıllıSoft'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar'ın Uyması Gereken Topluluk Kuralları

Hizmet dahilinde bulunan Kullanıcılar, işbu hükümde belirtilen tüm maddelere eksiksiz ve itirazsız olarak uayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Hizmet'i kullanan Kullanıcılar, Hizmet'in yüksek kalitesini, sürdürülebilirliğini ve itibarını korumakla yükümlüdürler. Bu bağlamda Kullanıcılar, paylaşımda bulunurken, saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeye ve her türlü yorum ve paylaşımlarında güzel bir üslup/ifade kullanmaya özen göstermelidirler. Hiçbir gerekçe, bu bağlamın dışına çıkmaya sebep gösterilemez.

Hizmet dahilinde:

1 Kullanıcılar'ın paylaşımda bulunabileceği konular (Ekonomi, Ekonomik veriler ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda piyasanın durumu, Döviz, Borsa, Hisse verileri) ile sınırlıdır. Bunların haricinde ki tüm konular Hizmet kapsamının dışındadır ve izin verilen konuların dışında paylaşım/yorum yapılması yasaktır.

2 Marka, ürün, farklı web sitesi, link, mecra, kurum adı v.b. gibi telif/izin gerektiren veya doğrudan/dolaylı reklam mahiyeti taşıyan hiçbir içerik AkıllıSoft izni olmadan paylaşılamaz. Kullanıcılar, bu tarz, izin almadan yaptıkları bir paylaşımdan doğabilecek her türlü telif hakkından ve Akıllısoft'un ve/veya üçüncü kurumların/şahısların kazanç/gelir kaybından sorumlu olduklarını ve ilgili haklardan doğabilecek her türlü maddi ve manevi bedelleri/zararları karşılayacaklarını kabul ettiklerini taahhüt ederler.

3 Kullanıcılar'ın (Toplum değerlerine aykırı, saldırgan, ırkçı, cinsiyetçi, dini değerleri veya etnik kökeni veya sosyal durumu veya siyasi görüşü veya cinsel eğilimi veya fiziksel durumu veya yasama organlarını veya yürütme organlarını veya yargı makamlarını hedef alan, belirli gruplara karşı kışkırtıcı, nefret içerikli, homofobik, küfür veya hakaret içeren, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı, pornografik, küçük düşürücü söylemler ve anlamlar barındıran, siyasi otoriteye yönelik aşağılayıcı veya küçük düşürücü veya itibarsızlaştırıcı, itibarı zedeleyen, kışkırtıcı, her türlü isyana teşvik eden, sükuneti bozmaya yönelik içerik barındıran, kişileri hedef gösteren, Site'yi ve/veya AkıllıSoft'u, idarecilerini, yöneticilerini, çalışanlarını itibarsızlaştırma amacıyla hedef alan) paylaşımlarda bulunması kesinlikle yasaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan Kullanıcılar'ın hesapları uyarılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir ve/veya kapatılabilir, ihlal doğrultusunda haklarında yasal işlem başlatılabilir.

4 Kullanıcılar'ın kendilerine veya başkalarına ait irtibat (Telefon, E-mail, İş yeri adı, Adres bilgisi v.b.) ve/veya sosyal ağ (Facebook, Twitter, Instagram v.b.) bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak paylaşması veya Kullanıcılar'ın kendi aralarında bu tür bilgileri talep etmesi veya işbu bilgilerin ima yolu ile anlatılmaya/tespit edilmeye çalışılması kesinlikle yasaktır. İrtibat bilgilerini paylaşan veya ima eden veya dolaylı yoldan anlaşılmasına yönelik veriler sunan Kullanıcılar'ın hesapları AkıllıSoft tarafından birdaha açılmamak üzere kapatılır. İşbu bilgilerin mevcut otorite çiğnenerek paylaşılması neticesinde, paylaşımı yapan kullanıcı tarafında doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft ve Site sorumlu değildir.

5 Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi'ni ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; Tehdit ve/veya taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer Kullanıcılar'ı sürekli takip eden ve/veya insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunmak yasaktır.

6 Bireyi, kurumu/kurumları, kültür veya toplumları, dini değerleri, toplum değerlerini, mevcut ülke/yerel yönetimini, siyasi otoriteyi, geçmiş ülke/yerel yönetimlerini, devlet makamlarını/organlarını küçük düşürücü, hakaret ve/veya küfür içerikli, aşağılayıcı, argo tabirler içeren paylaşımlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.

7 Kullanıcılar tarafından aynı yorumun kasıtlı olarak birden fazla kez paylaşılması ve/veya SPAM yapılması yasaktır.

8 Kullanıcılar paylaşımda bulunurken mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem vermelidirler.

9 Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar'ı kışkırtacak veya saldırgan ifadeler içeren veya farklı bir kullanıcının kullanıcı adına çok benzer veya marka, kurum adı, web adresi, kampanya, e-mail, telefon v.b. içeren bir kullanıcı adı belirleyemezler. Kullanıcılar'ın kullanıcı adı hususunda ihtilafa düşmesi durumunda hak önceliği, üyelik tarihi diğer kullanıcıya göre daha eski olana aittir.

10 Birden fazla hesap açmak sureti ile aynı kullanıcının farklı isimler ile paylaşımda bulunması veya bir hesaptan birden fazla kişinin paylaşımda bulunması yasaktır. İşbu ihlalin tespit edilmesi durumunda ilgili tüm hesaplar kapatılacaktır.

11 Kullanıcılar'ın yaptıkları paylaşımlar üzerinde tepki alacak derecede ve/veya rahatsızlık verecek şekilde ısrarcı olmamaları gerekir.

12 Normal şartlarda bir seferde paylaşılabilecek bir içeriğin/yorumun kelime kelime veya kısa ifadeler kullanılarak birden fazla seferde paylaşılması, okunabilirliği ve takibi zedeleyici bir faktör olarak görüldüğünden yasaktır.

13 Kullanıcılar, AkıllıSoft veya Moderatör tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate almak zorundadırlar. Kullanıcılar'ın Hizmet yöneticileri ile Hizmet'in sunulduğu ortamda tartışması veya yapılan müdahalelere itiraz etmesi diğer Kullanıcılar'a rahatsızlık verebileceğinden yasaktır. Kullanıcılar, herhangi bir uygulama hakkında ki itirazlarını, Site'de bulunan "Görüş&Öneri" formunu kullanarak yapabilirler.

14 Kullanıcılar'ın diğer Kullanıcılar'a rahatsızlık verecek derecede ve şekilde birbirleri arasında tartışmaya girmeleri veya herhangi bir konudan ötürü birbirlerine müdahale etmeleri veya birbirlerini tenkit etmeleri kesinlikle yasaktır. Herhangi bir kullanıcının uygun olmayan bir davranış sergilediğini düşünüyorsanız "Görüş&Öneri" kısmından ilgili kullanıcı hakkında şikayette bulunabilirsiniz.

15 Kullanıcılar herhangi bir paylaşımı eleştirme hakkına sahiptirler. Fakat bunu yaparken, sürdürülebilirliği ve faydayı arttırabilmek adına güzel bir dil ve kırıcı olmayan, öğretici bir üslup kullanılması gerekir.

16 Gereksiz ve konu dışı tartışmalar başlatmak ve/veya Kullanıcılar'a rahatsızlık verecek her türlü eylemlerde bulunmak hiçbir gerekçeye fırsat vermeksizin yasaktır.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü maddi ve manevi zararların tazmini, ihlale sebep olan kullanıcının sorumluluğunda olup AkıllıSoft'un, Site'nin, iş ortaklarının, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı her türlü zararlar tam ve eksiksiz olarak zarara sebep olan kullanıcıdan tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

İşbu maddenin/maddelerin ihlal edilmesi durumunda ihlale konu olan paylaşımlar gerekçe gösterilmeksizin AkıllıSoft veya Hizmet idarecisi tarafından silinebilir ve ihlali gerçekleştiren kullanıcının hesabı uyarılmaksızın ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir ve/veya kapatılabilir.

Garantiden Muafiyet

AkıllıSoft, Site'de bulunan verilerin, paylaşımların, haberlerin, yorumların v.b. doğrulu ve gerçekliği konusunda hiçbir garanti vermez.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup AkıllıSoft, Site, yöneticiler, idareciler, çalışanlar ve sair kişiler söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde dahil gösterilemez, sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme, Kullanıcılar'ın Hizmet'i kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. AkıllıSoft, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar'ın Hizmet'e erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Hesabı askıya alınan veya sonlandırılan Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan ve etkileşimlerden işbu Sözleşme ve vazgeçilmez parçaları olan "Gizlilik Sözlemesi" ve "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi" kapsamında hala sorumludur. İşbu sorumluluk, AkıllıSoft iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

Ayrıca AkıllıSoft, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcılar'ın Hizmet dahilindeki paylaşımlarını ve/veya yorumlarını servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcılar'ın Hizmet'ten faydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcılar, Hizmet dahilinde sahip oldukları tüm haklardan feragat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

İş Birliği Yasağı

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, AkıllıSoft ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Sözleşme Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında, Kullanıcılar'ın Hizmet'ten faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

Feragat Yasağı

AkıllıSoft'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Üst ve Kenar Başlıkları

İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.SORU ve GÖRÜŞLER İÇİN

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Çamlık Mh. Şehit Burak Kurtuluş Cd. No:144/2 Sevgi Apt. D:5
ÜMRANİYE/İST, TÜRKİYE

info@akillisoft.com

+90 (216) 338 0836

CANLI DÖVİZ

 • Dolar0.14

  3,60503,6061
 • Euro-0.15

  3,79953,8066
 • Euro/Dolar0.06

  1,055701,05630
 • Altın (Gr)-0.16

  145,7090145,7495
 • Altın Ons0.00

  1256,651257,60
AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim TeknolojileriGörüş&Öneri
 • YORUM
 • +
 • x

DÖVİZ ve BORSA YORUMLARI

ATAK12900:30

efe bizim altınlar ingilteredeymiş

ATAK12900:29

sahnisa pes yani sana her okuduğunu buraya habermi dülecen belli yalan söylemiş

sahnisa00:29

ben burada haberi yazdıktan sonra bi zahmet internete bakın . yanlış olduğunu düşünüyorsanız zaten dikkate almayın. neyin mutaalasini yapıyorsunuz. haberi kaynağıyla yazdım ekonomi içerikli olduğu için de paylaştım.Devamı...

ŞİMŞEK00:28

burd a bırseye sahıt oldum

efe00:27

atak konu neydi

sahnisa00:26

serpil tatan teweter diye google yazarsanız son mesajlarında görebilirsiniz.

ATAK12900:25

nerden aldın haberi kaynak ver ozaman.böyle birşeyi ilk sefer duyuyorum

sahnisa00:25

ben haberi yorumsuz yazıyorum arkadaşlar. kendime ait bir analiz değil. onu yazarken belirtiyorum

ATAK12900:24

eğer doğru deyilse burayı manüpüle etmeye çalışıyorsun demektir

Popeye00:24

cogu isi artik robot kollat yapiyor bu sebebten isciye artik gerek kalmiyir

Popeye00:24

sahnisa robotlardan kaynaklaniyor

ATAK12900:24

sahnisa ben yarın onu merkezden öğrenirim

ŞİMŞEK00:24

gerısı sısırme

efe00:23

italya işsizlik /12 almanya'da işsizlik/6.5 fransa'da ısc /7 dur bilgilerinize

ŞİMŞEK00:23

sahnısa demekkı 3000 personel yeterlı

ATAK12900:23

bu altınlar nezaman gitti orta arkadaşlar bi açıklama yaparmısınız.

sahnisa00:23

ben kaynağı yazdım orada yazıyor. doğru yanlış bilemem. mehmet şimşeğin twete

sahnisa00:22

9-işsizlik 1 yıl içerisinde %18.9 artmış ve sürekli artmaktadır!daha önce 20000 kişi çalıştıran iskenderun demir çelik'te 3000 kişiye indi ( serpil tatan )Devamı...

efe00:22

dünyada altın rezervi araştırılması yapın girursunuz

ATAK12900:21

bu ingilizlerin bize bide kruvaziyer borcu var kalleşler vermdi

ATAK12900:21

sahnisa bizim altınlar ne arıyo ingilterede.

sahnisa00:21

efe bey mehmet simsek in açıklaması .! bu

efe00:20

türkiye'nin atın rezervi 615tondur bakım arastirin

sahnisa00:20

tcmb reeskont kredilerini tl ile ödenebileceğini açıklaması ile rezervlerini iyice azaltmakta, gelecekte faiz artışları da etkisiz olacak ( serpil tatan)Devamı...

sahnisa00:19

-cari açık ve dış borçlarla beraber aylık ortalama 16 milyar $ dış finansman ödemesi gerekmekte ve bu ödeme gelecekte yapılamayabilecektir. 15- mehmet şimşek türkiye'nin 490 ton altın rezervinin 450 tonunun ingiltere merkez bankası'nda rehin olduğunu açıklamıştır! serpil tatan istatistigiDevamı...

efe00:18

ingiltere'de sonra fransa'da halk oylamasına gudecekler2018

ATAK12900:18

28 ab devletini sömüren ülkeyi bilene 100 puan yazacam

Popeye00:17

simsek bu sitedeki arkadaslar boyke konustuklari icin su an turkiyeye geldim ve piyasada her turlu esnaf ile gorusuyorum kapalicarsiya gittim iki gun once esnaf kek kaliplari satiyor burasi hep boyle mi diye sordum her gun diyir her allahin gunu boyle adam kalip yetistiremiyir bu sade birtanesiDevamı...

efe00:17

büyük britanya bir parçalanan arkası çorap söküğü gibi gelir

ATAK12900:17

bunların üçüde namlunun ucunda ama almanlar izin vermez ve onlarıda sömürür

ŞİMŞEK00:16

bızım ulkemız kadar guzel ulke yokta kıymet bılen yok

efe00:16

ispanya

ahmetdemir00:16

iyi aksamlar piyasa 1 de mi aciliyor?

ATAK12900:16

efe italyanın borcu avrupa ortalaması %60 italyanın borcu ise %133 yani batık sayılır 1.sıra yunan 2.sıra italya 3.sıra portekiz

efe00:15

ark italya'nın iç dış toplam borcu 2trilyon usd

Popeye00:15

rakamlarnan cok guzel oyniyabiliyorlar ve algi yapmayi cok iyi bilirler yani hepsi blöf

efe00:15

fed faizleri eylülden önce. yapamaz amerika'nın durumunda iyi degil

ŞİMŞEK00:14

bu st arkadasların yuzde 80 nı turkıyenın battıgını yuzse 20 sı bamak uzere goruyorlar

efe00:14

benim şahsi görüşüm haziran ayına kadar usd 3500gorecek

Popeye00:13

simsek gosterge olarak super avrupa ama oyle degil berbat durumda

efe00:13

fırsat bulursam etmeye çalışıyorum zaman zaman

efe00:12

macaristan'ın git 300,000usd götür 3yillik hazine bonosu al avrupa vatandaşı ol

Popeye00:12

simsek ben dogma buyume avrupada yasiyorum daha ne diyim

ŞİMŞEK00:12

efe arkadasların gun ıcındekı yorumlarını takıp etmıyomusun

efe00:11

avrupa'nın yüzde 60bizden kotu

ŞİMŞEK00:11

popeye burda arkadasların cogu avrupayı turkıyeden cok ustun goruyorlar ama

efe00:10

yunanistan'ın yanında almanya olmasaydı çoktan gitmişti onlarda yunan bankalarını verdikleri 105mis eur pesindeler

efe00:09

ark dünyada elma üreten en büyük 3cu ülkemiz yılda besyuzbinton elma çöpe atılıyor bizde üretimden depolanan pazarlamanın yoksun bir ulkeyizDevamı...

Popeye00:09

efe ama simdiye kadar hep yaptilar paralar hep belcikaya pompalandi ordanda yunanistan italya ispanya gibi ulkelerin bankalarina gonderildi yoksam coktan batmisti bu ulkelerin bankalari bitaraftan bunu dusunerek aldilar bu ulkeleri avrupa birligine istedikleri bolgeleri elde ettiler ve simdi de avrupa birligini cokertmek istiyorlar ki bu ulkeler borclarini odiyemiyecekler ve ulke parcalar halinde almanya fransa ingiltere ve hollanda gibi ulkeler arasinda bolusturulecektirDevamı...

kaos00:07

gıda (buğdayı pirinç vs yurt dışından geliyor)
tekstil (ithalat)
benim beklentim çift hane

efe00:07

şuan italya gibi ülkenin toplam borç miktarını bilen varsa lütfen yazsin

efe00:06

kimse kendi milli gelerinde elde ettiği parayı diğer ülkelere hibe etmek istemiyor

Popeye00:06

avrupa ulkelerinde vatandaslar avrupadan cikmak istiyor kemerler su an okadar sikilmis halindeki her sene milyarlar euro gidiyor batik olan ilkelere bunlarda vatandaslardan toplaniyir daha fazla vergi aliniyor veya sigortalar yukseltiliyor ne bilim vatandaslarin elinde para kalmadi adamlar zor kanagat geciniyor artikDevamı...

efe00:05

ben avrupa'da yaşadım oradaki insanlar küçük ülkelere para verilmesi hep karşı çıktılar bu topluluk şuan tamamlandı ipleri ele aldı

Popeye00:03

efe insallah daha ii olur her avrupa ulkesi icin hukumetler icin belkim iyi olmaz ceblerini dolduramiyacaklar ama vatandaslar icin super olur

efe00:03

almanya yunanistan'ın yüzde sekseni aldi

Popeye00:02

simdi bide yunanlari turkiyeye karsi fisekliyorlar yunanlilarda ne yapsin ulkeleri ellerinden gitti zaten

efe00:02

fransa'da sağcı parti bayan iktidara gelsin avrupa birliği catirdamaya baslar

efe00:01

ark enf.spetinden bana on kalem yazabilirsin neler var

Popeye00:01

euro yu anlayamadim halen ayakta duruyor okadar secim var belirsizlik var fransa yaniyor ingiltere brexit fransa belkim frexit hollanda belkim nexit ve bundan sonra daha niceler exit 😊Devamı...

kaos00:00

@efe neden yatısı çıkmaz?
yarısı çıksa bile 10 nun üstüne çıkmıyor mu? bu düşük mü sizce? sizin beklentiniz nedir?

efe00:00

herşey içerdeki siyasi gelişmeler vsvs

26-02-2017
efe23:5926/02

türkiye'de enf usd pek eklilemez

Popeye23:5926/02

atak onu dedim bilemem dusuk mu yuksekmi cikar ama ondan once illaki bi fiyatlama olur

ŞİMŞEK23:5826/02

domatesle enfılasyon hesabı bellı

ATAK12923:5826/02

onu unut popeye o işten bişey çıkmaz geçenkinden düşük çıkar

efe23:5826/02

bu ay enf. geçen ayın yarısı bile cikmaz

Popeye23:5726/02

tr cuma gunu

Popeye23:5726/02

eflasyon iyi veya kotu onu bilemem ama onun fiyatlamasini mutlaka gorur diye dusunuyorum

ATAK12923:5726/02

nerenin enflasyonu?

Popeye23:5626/02

bende bi yorum yapmak istiyorum bu hafta eflasyon verisi var bu nedenle dolarda yukselis bekliyorum

ATAK12923:5626/02

ey geceler popeye

Popeye23:5626/02

ıyi geceler arkadaslar

ATAK12923:5426/02

ankaralı 147-148 leri bulursan sat alttan almaya çalış

ferdioka23:5326/02

dış borç ödemesi yok mu bu ay rubleyide takip edin amerika iç siyaseti karışık

ŞİMŞEK23:5326/02

tılsım benım tahmınlerım not bb butarafa hep tuturdum

ATAK12923:5226/02

dolara güven yok şuan ama gram sağlam duruyo

ankaralı23:5226/02

gramdayım

ankaralı23:5226/02

evet usd ters köşe

ankaralı23:5126/02

yarısını bozdum az az aldım bakalım

ATAK12923:5126/02

sade altın var ozaman sende?

ankaralı23:5026/02

148.73 2 aydır bekliyorum

ATAK12923:5026/02

yüksek

ATAK12923:5026/02

ankaralı sen tüksekten mi aldın

ankaralı23:4926/02

sedat salı için senin tahminin ne

ATAK12923:4926/02

inşallah haklı çıkarsın tılsım elimde 10lk dolar kaldı onuda satırım tereddüt etmeden

Sahilsuskunu23:4926/02

öğlene doğru biraz yükselişe geçer günü bu gün ki seyirde tamamlar kanaatindeyim...

Tılsım23:4826/02

yarın döviz ve altında ciddi bir artış bekliyorum.sabah alım fırsatı olacak ve tepki alımları olacak

ankaralı23:4726/02

fikir ediniyorum

ARES23:4726/02

slm ıyı aksamlar

sedat23:4726/02

@ankaralı kimsenin yorumuyla alım satım yapma

ŞİMŞEK23:4726/02

ben tl deyım ınsallah omum dedıgı olur

Tılsım23:4626/02

atom be şimşek üstüne tılsımı haklıymış dersiniz umarım

ankaralı23:4626/02

yada sabah borsa açılıncamı

aToMM23:4526/02

bence salı 62 den dönecek

ankaralı23:4526/02

nida tahmını hangi gün bozmak mantıklı

ATAK12923:4526/02

şimşek kardeş yazdığın güldürdü tılsım a

ŞİMŞEK23:4426/02

62 gecmez dıye dusunuyorum

Tılsım23:4426/02

şimşek hep beraber yarın göreceğiz

selims23:4326/02

3.66 dan 3.75 e çıktı tekrar indi
3.63 ten 3.70 dedi tekrar geldi
3.56 dan şimdi 3.6 da çıkar veya düşer temkimli olun arkadaşlar sonra terste kaldık demeyin. mb şimdiye kafar swap depo ihale reeskont varlık fonu x işlem kısıtlama yaptı farklı birşey denemeyeceğinin garantisi yok. seçim zamanı oy varken 3.5 in altına işaret edip yapılmazsa oy kaybı olur bunun hesabı yapılmıştır inşallah telafisi olmayan adımlar atılmazDevamı...

ŞİMŞEK23:4326/02

efendım

ATAK12923:4326/02

şimşek

aToMM23:4326/02

3.70 olmaz sanmıyorum göreceği max 3.62den döner

ŞİMŞEK23:4326/02

tılsın bu yazdıklarına sen ınanıyormusun

Tılsım23:4126/02

dolar da 3.60 direnç noktası.tutunursa 3.70 altın da 146 tutunursa 150

Sahilsuskunu23:4126/02

merhaba. yarın altın fiyatlarının durumu ne olur ata tam düşüşe geçti.

aToMM23:4126/02

yarın bi miktar çıkar bakarım duruma göre değerlendiririz

selanikli23:4126/02

belki de haklisiniz atak kardesim, benimki sadece tahmin.

ATAK12923:4026/02

benim almam için düştüğü yerde en az bir hafta tutunması gerekir ondan sonra alırım

ŞİMŞEK23:4026/02

h geceler

Nida23:4026/02

cümleten hayırlı geceler yarın görüşmek üzere

Nida23:3926/02

almak varken yüksekten alıp beklemeyi çağır gözetenler için hiçbir şey bilmiyorum

ATAK12923:3926/02

selanikli yükselmesine izin verilmeyecek kardeş bizde tl de bekliyoruz yoksa alırdık 3,56 dan

Tercüman23:3926/02

siz bu hükümeti henüz çözememişsiniz. referandum icin varlarini yoklarini koyacaklar ortaya. 3.37 ve 3.49 parcali alimlarimi sattim. 3.40lara inecegini dusunuyorum o zaman tekrar alacagim.Devamı...

Nida23:3926/02

bazı arkadaşlar 4 25 4 50 bekliyorlardı hadi diyelim ki bu dedikleri seviye ileride geldi çağırma etmiş oldular bu seviyelerden

selanikli23:3826/02

bankalarda makas cok yuksek su anda buda belki yukselis isareti olabilir seklinde yorumlayanlarda var.

ATAK12923:3826/02

atomm onunda altında

aToMM23:3826/02

110k dolar var ben düşecek diyeni de dinliyorum düşerken de kar ediyorum 3.67 de bozmustum 3.56 dan tekrar aldim

Nida23:3726/02

aynen atak 3 58 dedik diye millet bize düşman oldu diyorum arkadaşlar gelmedi mi ses yok bizi zamanında dinle seydiler kimse bu kadar zarar etmeyecek tiDevamı...

Dolarzede23:3726/02

ne kadar tutuxaklar o seviyede

ATAK12923:3726/02

nida benim bilgim daha kötü

selanikli23:3626/02

acilista bir miktar gerilemesi normal, cunku kar satislari olur. 3.56 maliyetlilerden ama sonrasinda 3.62-63 gecilebilir. tabiki islem hacmi de onemli. geri gelirse de ilk destek 3.58.Devamı...

ŞİMŞEK23:3626/02

dıp orası alabılır

Dolarzede23:3626/02

sonra ne olucak hep orda kalacak mı

aToMM23:3626/02

telefondan giriyom k.bkmayin

ATAK12923:3626/02

zaten son zamanda fazlada yorum yapmıyorum.sadece sonucu bekleyeceğim düşecek diyenleri nerdeyse düşman ilan edecekler

aToMM23:3526/02

3.3.40 yani

ŞİMŞEK23:3526/02

atom 40 derken

aToMM23:3426/02

40lari düşünüyorlar atak bende duydum

Nida23:3426/02

arkadaşlar 3 40 dolarda 3 60 euro'da beklentim var gelir ya da gelmez ama bu seviyeler gelmesi muhtemel

ATAK12923:3426/02

aldığım istihbr. burda çoğunun hoşuna gitmeyeceği için paylaşmayı düşünmüyorum

aToMM23:3326/02

bu seviyede mudahale etmesi mantıklı değil sonuçta iyi güç kaybetti ben 80 lere kolay kolay geleceğini sanmıyorum

ATAK12923:3326/02

yani nereye çekileceği konusunda sadece şimdilik tl de beklemek mantıklı

Nida23:3326/02

atom merkez bankası'nın müdahalesi yönü belirler şimdiye kadar açıklanan verilere bakarsan çıkacağı yerde düştü bunu da dikkate al

ankaralı23:3226/02

atak düşünülen dip noktası derken

aToMM23:3226/02

ben çıkacağını düşünüyorum bende mi terslik var aciklanacak veri beklentileri iyi gibi 2krs aşağı yukarı oynar gibi abartılı düşüş bekleniyoDevamı...

ATAK12923:3126/02

arkadaşlar düşünülen dib noktasında bir duyum aldım dolardan şu an uzak durmak lazım

Nida23:3126/02

amin ecmain şimşek

ŞİMŞEK23:3126/02

allah daım eylesın bende aynı

Nida23:3026/02

salı günü tırant konuşana kadar belki az daha yükselme ihtimali var ama kesin değil

ankaralı23:3026/02

ondan kaybettim

ankaralı23:3026/02

evet ben çok sabırsızım

Nida23:3026/02

elhamdülillah sen nasılsın şimşek atom takip et ona göre kararını ver

ŞİMŞEK23:2926/02

hb nasılsınız

aToMM23:2926/02

dolar düşüşü bekliyor herkes yarın satsak mi ki

Nida23:2926/02

aleykümselam şimşek hoşgeldin

ŞİMŞEK23:2926/02

sa arkadaslar

Nida23:2826/02

ankaralı sen sabredemedin ve zarar ettim hani bana demiştin ya bana da haber ver diye sen sabredemedin için zarardasın değil mi

Nida23:2626/02

sen fırsat bulursan yarın elindeki ne varsa bozdur ve alttan almaya bak tabii takip et ona göre kararır ver bu benim düşüncem

ankaralı23:2526/02

usd den ayrı gramdan ayrı zarar ettm

ankaralı23:2426/02

7000 zararım var

Nida23:2226/02

şu durumda bile senin zaten zararın yok al karını ve daha alttan almayı bekle benim düşüncem bu

Nida23:2126/02

şahsen ben olsam elimdeki gramı yüklü bir miktarını bozar bebeklerde beklerdim

ankaralı23:2026/02

satarken ister tl ile ister gram ile su kadar gram sat diyorum

Eren23:2026/02

bayyy

Nida23:1926/02

elinde grammar bunu bozduğunda hesabına geçmiyor mu

ATAK12923:1926/02

pamuk hg

Nida23:1926/02

daha nasıl gram olarak mı bozayım tl olarak mı diyorsun

Eren23:1926/02

grm işi uzun vadede iyi kazandırır seçimden sonra 162 ler bekliyoruz

ankaralı23:1826/02

evet

Nida23:1826/02

ankaralı sen bankadan alıp satmıyor musun

ankaralı23:1826/02

simdiye bi kismini bozardim banka maksindan elden cikaramadim

Eren23:1726/02

grm tahmin 141500 ila 146500 arası

Nida23:1726/02

bist yarın toplanacak gibi bist ten önce çıkarım herhalde riske atmam ben nasip dr karıma bakarım

ankaralı23:1626/02

tl olarakmi bozayim yoksa gram olarakmi

Nida23:1526/02

boz eline tl al ve sabır la bekle derim

Eren23:1526/02

şu şekilde ons 1235×32=39520×3550=140396 tahmindir

ankaralı23:1526/02

nida satarken tl olarakmi yoksa gram olarakmi bozayim

Nida23:1426/02

gram da beklentim 138 zaten benim ama bence dolar hemen gelmez 350 bin altına iniş çıkışlar la seçime 1ay kala gelebilir diye düşünüyorum

ankaralı23:1326/02

hic hesaplamadim 143.17_143.30_143.50_144.70_145.98_148.73

Eren23:1326/02

grm için dolar kaynaklı tekrar 142 hatta 139 a kadar bir düşüş bekliyoruz bence

Nida23:1226/02

biraz aldım ama sabah fırsat bulursam satarım 147 gelebilir yarın

Eren23:1126/02

önümüzdeki günlerde doların tekrar 3550 rakamlarına test edebileceğini düşünüyoruz

ankaralı23:1126/02

nida 142 den gram aldinmi

Nida23:1026/02

ortalaman kaç

ankaralı23:1026/02

nida insallah dedigin gibi olur

Eren23:0926/02

3 martta tr enflasyon verisi önem arzadecek ve sonrasında 15 martta fed faiz verisi doları önceden diri tutabilir bence

Nida23:0826/02

aksine ons artar diye düşünüyorum ankaralı

Eren23:0626/02

doların hafif yukarı yönlü yükselmesi cuma gununki cb nin konuşmasında tekrar idamı dile getirmesiyle oluştu bu yükseliş geçici ve anlık olabileceğini düşünüyoruz çünkü mb sahada olduğu sürece 3637 ler direncini geçmeden zor yükseliş deriz benceDevamı...

ankaralı23:0126/02

nida selam sali gunu trump konusmasi grami negatif etkilermi

Eren23:0126/02

tramp ile birlikte parite aşağı gelebilir ama cumada fed var dolayisla 1.0480 lerin altına hicbir şekilde beklemiyoruz bence paritede 1.05 ler alınacak bir rakam derimDevamı...

Kamanli22:5926/02

selam

Pamuk6822:5926/02

a selam

Nida22:5826/02

selam arkadaşlar

sahnisa22:5626/02

salı akşamı trump konuşmasından önce düşüş beklemiyorum. iki kuruş aşağıya yukarıya normal. herkese iyi geceler. görüşmek uzere

Eren22:5526/02

iç siyaset daha önemli bu aralar seçime kadar iç taraftan takip etmek lazım piyasayı

Eren22:5326/02

bence fed sadece sözlü yönlendiriyor iki senedir aynı vede başarıyor yoksa parite uçar di ons ucar di bence gerçi avrupadan da kaynaklı biraz ondan eur ila usd fark düşük kalıyorDevamı...

ATAK12922:5326/02

gonzaimen pamuk bırdamı

albaydeha22:5026/02

o zaman fed.den biz fazla umut beslemeyelim dimi? 😊

Eren22:4926/02

sene sonu belki 0.25 olabilir

Eren22:4826/02

albedha 0.25 kaldırdı fed geçen sene

albaydeha22:4826/02

o zaman bu sene de heralde yapmıcak dimi? veya belki 1 tane?

albaydeha22:4726/02

sağol cvp için eren

Eren22:4726/02

geçen sene de 4 faiz dedi ama sadece 1 e gitti ve sadece 0.25

albaydeha22:4726/02

bidaha sorim geçen sene fed faiz arttırımı yaptımı acaba?

emirr22:4626/02

o halde sonuç şu bilmediğini bilmiş gibi göstermek olmaz siyaset ise nyse

tunaa22:4626/02

trump artık yerını fede bıraktı cuma aksam yellen konusacak olay netlesecek

Eren22:4526/02

arkads yıllar şaşırmaca bu işler

albaydeha22:4526/02

arkadaşlar bişey soracağım. fed geçen sene faiz arttırımı yaptımı acaba?

0
467 Adet
Kullanıcı İşlemleri
 • Üye Girişi
 • Üye Ol
FLASH HABERLER
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
Copyrights © AkıllıSoft 2016YASAL UYARI

NOT DEFTERİ

X 
 • Not 1
 • Not 2
 • Not 3
 • Not 4
 • Not 5
NOT DEFTERİX

Her sekme birbirinden bağımsızdır ve içerisinde not bulunan sekmeler sarı renk ile gösterilir.

Not defterine girdiğiniz tüm notlar ilgili tarayıcıya kaydedilir. Bu sebepten ötürü notlarınıza farklı bir tarayıcıdan/cihazdan ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

UYARI : Tarayıcı çerezlerinin temizlenmesi durumunda kaydedilen tüm notlar silinecektir.

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

X 
 • Döviz Çevirici
 • ALACAĞIM
 • SATACAĞIM
DÖVİZ ÇEVİRİCİX

Döviz birimleri arasında eşzamanlı hesaplama yapabilmenizi sağlar.

Kurların değişmesi durumunda girdiğiniz miktara göre hesaplamayı otomatik olarak günceller.

RENK : Yeşil/kırmızı renkler, bir önceki kura göre kar/zarar durumunuzu gösterir.

HESAPLAMA ARAÇLARI

X 
 • Ort. Hesapla
 • Döviz Kıyasla
 • KDV Hesapla

Toplam Miktar 0,00

Toplam Ödenen 0,00

Kur Ortalaması 0,0000

BAŞLAT

Başlangıç Karşılıkları (TL)

0,000,00

Güncel Karşılıklar (TL)

0,000,00

Fark (TL)

0,000,00
 • KDV HARİÇ
 • KDV DAHİL

KDV 0,00

Sonuç 0,00

HESAPLAMALARX
Kur Ortalaması Hesaplama

Şayet aynı döviz birimi için birden fazla alım yaptıysanız, bu araç ile kur ortalamanızı hesaplayabilir, satış için taban fiyatınızı belirleyebilirsiniz.

Döviz Kıyaslama

Bu araç ile iki farklı döviz birimi arasında kıyaslama yapabilir, dövizler arasındaki kazanç farkına göre hangi dövize yatırım yapılabileceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

SİSTEM AYARLARI

X 
 • Sistem Uyarıları
SİSTEM AYARLARIX

Bu bölümde, sitede sunulan servislerin uyarı mekanizmalarını tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, dilerseniz tüm uyarıları da kapatabilirsiniz. (Önerilmez)

UYARI : Burada yapacağınız ayarlar, farklı bir tarayıcı veya cihazda geçerli olmayacaktır.