dovizborsa.com

Sorumluluklar

Perşembe, 30 Mart 2017

 • 00
 • :
 • 00
 • :
 • 00
 • Tam Ekran
 • Alarm0
 • Döviz Çevirici
 • Araçlar
 • Not Defteri
 • Ayarlar
 • Paylaş
 • Görüş&Öneri

SOHBET ve TOPLULUK KURALLARI

İşbu sözleşme en son 17/05/2016 tarihinde güncellenmiştir.


Değerli ziyaretçimiz, işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi", "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilen şartları yerine getirerek Canlı Yorum ve/veya Topluluk hizmetine (Bundan sonra kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.) dahil olmuş kullanıcıların (Bundan sonra kısaca "Kullanıcılar" olarak anılacaktır.) birbirleri arasında saygı ve sevgi dahilinde rahat ve huzurlu bir şekilde paylaşımda/etkileşimde bulunabilmeleri için düzenlenmiştir. Kullanıcılar'ın birbirleri arasında sağlayacağı etkileşim doğrultusunda, faydayı en üst seviyede tutabilmek ve hizmet kalitesini koruyabilmek adına işbu "Topluluk Kuralları Sözleşmesi"nde belirtilen hükümlerden, şartlardan, kurallardan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini önemle hatırlatmak isteriz.


dovizborsa.com web sitesinde (Bundan sonra kısaca "Site" olarak anılacaktır.) bulunan Hizmet'e katılmanız halinde burada belirtilen tüm Şart ve Koşulları kabul ettiğinizi ve bunlara eksiksiz olarak uyacağınızı beyan etmiş olursunuz. Bu sebepten ötürü lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme içerisinde geçen "AkıllıSoft" ifadesi AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri firmasını ve dovizborsa.com web sitesini ve bağlama göre bağlı şirketlerinden veya mecralardan birini anlatır. "Kullanıcılar", yorum/sohbet bölümüne ve/veya topluluğa ve/veya Hizmet'e, "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilen şartları yerine getirerek dahil olan ve Hizmet'i kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (Bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.), Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir.

Hizmet'i kullanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme'de düzenlenen kullanım şartlarına ve hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

AkıllıSoft Gizlilik Politikası ve Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi'de işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Site'yi kullanabilmeniz için uymanız gereken kuralları ve AkıllıSoft ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve AkıllıSoft'un işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir.

Bu nedenle, Hizmet'i kullanmaya başlamadan önce işbu "Gizlilik Politikası"nı ve "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi" ni de okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.


EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN "GİZLİLİK POLİTİKASI"NDA ve "ÜYELİK VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ"NDE DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'Yİ VE HİZMET'İ KULLANMAYINIZ.


AkıllıSoft, Hizmet üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, Hizmet ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcılar'ın Hizmet'i kullanma hakları ve Hizmet dahilinde ki fiilleri işbu Sözleşme ile sınırlıdır.

İşbu Sözleşme herhangi bir zamanda ve AkıllıSoft'un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşme'nin değişik güncel metinleri Site'nin ilgili sayfalarında yayımlanacak ve söz konusu değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sözleşme'nin son güncellenme tarihini, metinlerin en üstünde görebilirsiniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, AkıllıSoft tarafından Sözleşme'nin en başında son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme'yi, Gizlilik Politikası'nı ve Üyelik ve Site Kullanım Şartları'nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir. Sözleşme değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır.

Hizmet Hakkında

Hizmet hakkında ki ana unsurlar (Hizmet'in amacı, Hizmet'e dahil olma ve Hizmet'ten faydalanma) "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde, "Yorum / Sohbet / Topluluk Hizmetleri" hükmü altında belirtilmiştir ve Kullanıcılar ilgili hükümleri okuduklarını ve eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

Hizmet, Canlı Yorum Kullanıcıları'nın birbirleri arasında Site'nin konusu (Ekonomi, ekonomik gelişmeler, piyasa, döviz, altın, borsa, hisse verileri) ile orantılı olarak fikir alışverişinde bulunabilmeleri amacı ile sunulmakta olup bunun dışında farklı hiçbir amaç içermemektedir. Canlı Yorum'u farklı amaçlar doğrultusunda kullanan veya kullanmaya çalışan veya manupile eden veya AkıllıSoft iradesi tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullandığına kanaat getirilen kullanıcılar işbu Sözleşme kural ve şartlarını ihlal etmiş sayılırlar.

Hizmet dahilinde paylaşımda bulunan Kullanıcılar'ın işbu paylaşımları tüm site kullanıcılarına açıktır ve paylaşım içerikleri sadece paylaşım sahiplerinin sorumluluğundadır. Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan hiçbir paylaşım AkıllıSoft'un garantörlüğü veya sorumluluğunda değildir. AkıllıSoft hiçbir paylaşımın doğruluğu konusunda onay vermez, sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar nedeni ile Site kullanıcıları veya herhangi bir şekilde ilgili paylaşım ile muhatap olan kullanıcılar tarafında oluşabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft, yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu tutulamaz.

Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların içeriklerinin sorumluluğu ve içeriklerden doğabilecek her türlü hak ihlalleri tamamen paylaşımları yapan kullanıcılara ait olup ilgili paylaşımlar doğrultusunda tüm Site kullanıcıları tarafından yapılan yatırımların neticesinde oluşabilecek/doğabilecek maddi ve manevi hiç bir zarardan AkıllıSoft, idarecileri, yöneticileri, çalışanları, sair kişiler ve ilgili paylaşımların sahipleri kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamazlar.

Hizmet dahilinde Kullanıcılar tarafından yapılan hiçbir yorum, görüş ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu bağlamda tüm Site kullanıcıları ve Kullanıcılar yatırım kararı alırken kendi istekleri/inisiyatifleri/bilgi birikimleri doğrultusunda alacaklarını ve işbu yatırımlarının veya yatırım kararlarının neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumlu olduğunu ve kendilerinden başka hiçbir kimsenin veya kurumun sorumlu tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açıkça kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar, "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nin tüm hükümlerini ve ayrıca "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi"nde bulunan "Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı" ve "Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil" hükümlerini kabul ettiklerini ve işbu hükümlere ve sözleşmelere eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar'ın işbu Sözleşme şartlarını ve diğer sözleşmeleri ihlal etmeleri durumunda, Hizmet'e dahil olmak için gerekli olan üyelik hesapları AkıllıSoft tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir veya tamamen kapatılabilir. Hizmet ile ilişkisi herhangi bir sebeple AkıllıSoft tarafından kesilen veya askıya alınan Kullanıcılar, AkıllıSoft tarafından tekrardan izin verilene kadar ilgili hesap üzerinden veya farklı bir hesap üzerinden Hizmet'i kullanmayacaklarını ve diğer Kullanıcılar ile etkileşime veya paylaşıma girmeyeceklerini ve gerekli durumlarda AkıllıSoft tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini ve ihlale konu olan fiilleri neticesinde sebep oldukları her türlü zararı temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Hizmet'in yüksek kalitesini ve maksadını korumakla yükümlü olduklarını ve Hizmet'in kalitesini düşürücü, itibarını zedeleyici, maksadına uymayan, suç teşkil edecek, hak ihlaline sebebiyet verecek ve/veya etki alanını kısıtlayıcı hiçbir eylemde bulunmayacaklarını aksi takdirde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan sorumlu olduklarını ve bu zararları temin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

YASAL UYARI

Tüm Kullanıcılar Hizmet'ten faydalanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI'yı okumuş ve teyid etmiş olurlar.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Site'de ve Hizmet dahilinde bulunan hiçbir veri, haber, yorum ve paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. AkıllıSoft Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez. İşbu Sözleme'nin bu hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan AkıllıSoft'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar'ın Uyması Gereken Topluluk Kuralları

Hizmet dahilinde bulunan Kullanıcılar, işbu hükümde belirtilen tüm maddelere eksiksiz ve itirazsız olarak uayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Hizmet'i kullanan Kullanıcılar, Hizmet'in yüksek kalitesini, sürdürülebilirliğini ve itibarını korumakla yükümlüdürler. Bu bağlamda Kullanıcılar, paylaşımda bulunurken, saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeye ve her türlü yorum ve paylaşımlarında güzel bir üslup/ifade kullanmaya özen göstermelidirler. Hiçbir gerekçe, bu bağlamın dışına çıkmaya sebep gösterilemez.

Hizmet dahilinde:

1 Kullanıcılar'ın paylaşımda bulunabileceği konular (Ekonomi, Ekonomik veriler ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda piyasanın durumu, Döviz, Borsa, Hisse verileri) ile sınırlıdır. Bunların haricinde ki tüm konular Hizmet kapsamının dışındadır ve izin verilen konuların dışında paylaşım/yorum yapılması yasaktır.

2 Marka, ürün, farklı web sitesi, link, mecra, kurum adı v.b. gibi telif/izin gerektiren veya doğrudan/dolaylı reklam mahiyeti taşıyan hiçbir içerik AkıllıSoft izni olmadan paylaşılamaz. Kullanıcılar, bu tarz, izin almadan yaptıkları bir paylaşımdan doğabilecek her türlü telif hakkından ve Akıllısoft'un ve/veya üçüncü kurumların/şahısların kazanç/gelir kaybından sorumlu olduklarını ve ilgili haklardan doğabilecek her türlü maddi ve manevi bedelleri/zararları karşılayacaklarını kabul ettiklerini taahhüt ederler.

3 Kullanıcılar'ın (Toplum değerlerine aykırı, saldırgan, ırkçı, cinsiyetçi, dini değerleri veya etnik kökeni veya sosyal durumu veya siyasi görüşü veya cinsel eğilimi veya fiziksel durumu veya yasama organlarını veya yürütme organlarını veya yargı makamlarını hedef alan, belirli gruplara karşı kışkırtıcı, nefret içerikli, homofobik, küfür veya hakaret içeren, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı, pornografik, küçük düşürücü söylemler ve anlamlar barındıran, siyasi otoriteye yönelik aşağılayıcı veya küçük düşürücü veya itibarsızlaştırıcı, itibarı zedeleyen, kışkırtıcı, her türlü isyana teşvik eden, sükuneti bozmaya yönelik içerik barındıran, kişileri hedef gösteren, Site'yi ve/veya AkıllıSoft'u, idarecilerini, yöneticilerini, çalışanlarını itibarsızlaştırma amacıyla hedef alan) paylaşımlarda bulunması kesinlikle yasaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan Kullanıcılar'ın hesapları uyarılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir ve/veya kapatılabilir, ihlal doğrultusunda haklarında yasal işlem başlatılabilir.

4 Kullanıcılar'ın kendilerine veya başkalarına ait irtibat (Telefon, E-mail, İş yeri adı, Adres bilgisi v.b.) ve/veya sosyal ağ (Facebook, Twitter, Instagram v.b.) bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak paylaşması veya Kullanıcılar'ın kendi aralarında bu tür bilgileri talep etmesi veya işbu bilgilerin ima yolu ile anlatılmaya/tespit edilmeye çalışılması kesinlikle yasaktır. İrtibat bilgilerini paylaşan veya ima eden veya dolaylı yoldan anlaşılmasına yönelik veriler sunan Kullanıcılar'ın hesapları AkıllıSoft tarafından birdaha açılmamak üzere kapatılır. İşbu bilgilerin mevcut otorite çiğnenerek paylaşılması neticesinde, paylaşımı yapan kullanıcı tarafında doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan AkıllıSoft ve Site sorumlu değildir.

5 Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi'ni ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; Tehdit ve/veya taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer Kullanıcılar'ı sürekli takip eden ve/veya insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunmak yasaktır.

6 Bireyi, kurumu/kurumları, kültür veya toplumları, dini değerleri, toplum değerlerini, mevcut ülke/yerel yönetimini, siyasi otoriteyi, geçmiş ülke/yerel yönetimlerini, devlet makamlarını/organlarını küçük düşürücü, hakaret ve/veya küfür içerikli, aşağılayıcı, argo tabirler içeren paylaşımlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.

7 Kullanıcılar tarafından aynı yorumun kasıtlı olarak birden fazla kez paylaşılması ve/veya SPAM yapılması yasaktır.

8 Kullanıcılar paylaşımda bulunurken mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem vermelidirler.

9 Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar'ı kışkırtacak veya saldırgan ifadeler içeren veya farklı bir kullanıcının kullanıcı adına çok benzer veya marka, kurum adı, web adresi, kampanya, e-mail, telefon v.b. içeren bir kullanıcı adı belirleyemezler. Kullanıcılar'ın kullanıcı adı hususunda ihtilafa düşmesi durumunda hak önceliği, üyelik tarihi diğer kullanıcıya göre daha eski olana aittir.

10 Birden fazla hesap açmak sureti ile aynı kullanıcının farklı isimler ile paylaşımda bulunması veya bir hesaptan birden fazla kişinin paylaşımda bulunması yasaktır. İşbu ihlalin tespit edilmesi durumunda ilgili tüm hesaplar kapatılacaktır.

11 Kullanıcılar'ın yaptıkları paylaşımlar üzerinde tepki alacak derecede ve/veya rahatsızlık verecek şekilde ısrarcı olmamaları gerekir.

12 Normal şartlarda bir seferde paylaşılabilecek bir içeriğin/yorumun kelime kelime veya kısa ifadeler kullanılarak birden fazla seferde paylaşılması, okunabilirliği ve takibi zedeleyici bir faktör olarak görüldüğünden yasaktır.

13 Kullanıcılar, AkıllıSoft veya Moderatör tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate almak zorundadırlar. Kullanıcılar'ın Hizmet yöneticileri ile Hizmet'in sunulduğu ortamda tartışması veya yapılan müdahalelere itiraz etmesi diğer Kullanıcılar'a rahatsızlık verebileceğinden yasaktır. Kullanıcılar, herhangi bir uygulama hakkında ki itirazlarını, Site'de bulunan "Görüş&Öneri" formunu kullanarak yapabilirler.

14 Kullanıcılar'ın diğer Kullanıcılar'a rahatsızlık verecek derecede ve şekilde birbirleri arasında tartışmaya girmeleri veya herhangi bir konudan ötürü birbirlerine müdahale etmeleri veya birbirlerini tenkit etmeleri kesinlikle yasaktır. Herhangi bir kullanıcının uygun olmayan bir davranış sergilediğini düşünüyorsanız "Görüş&Öneri" kısmından ilgili kullanıcı hakkında şikayette bulunabilirsiniz.

15 Kullanıcılar herhangi bir paylaşımı eleştirme hakkına sahiptirler. Fakat bunu yaparken, sürdürülebilirliği ve faydayı arttırabilmek adına güzel bir dil ve kırıcı olmayan, öğretici bir üslup kullanılması gerekir.

16 Gereksiz ve konu dışı tartışmalar başlatmak ve/veya Kullanıcılar'a rahatsızlık verecek her türlü eylemlerde bulunmak hiçbir gerekçeye fırsat vermeksizin yasaktır.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü maddi ve manevi zararların tazmini, ihlale sebep olan kullanıcının sorumluluğunda olup AkıllıSoft'un, Site'nin, iş ortaklarının, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı her türlü zararlar tam ve eksiksiz olarak zarara sebep olan kullanıcıdan tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

İşbu maddenin/maddelerin ihlal edilmesi durumunda ihlale konu olan paylaşımlar gerekçe gösterilmeksizin AkıllıSoft veya Hizmet idarecisi tarafından silinebilir ve ihlali gerçekleştiren kullanıcının hesabı uyarılmaksızın ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin derhal askıya alınabilir ve/veya kapatılabilir.

Garantiden Muafiyet

AkıllıSoft, Site'de bulunan verilerin, paylaşımların, haberlerin, yorumların v.b. doğrulu ve gerçekliği konusunda hiçbir garanti vermez.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup AkıllıSoft, Site, yöneticiler, idareciler, çalışanlar ve sair kişiler söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde dahil gösterilemez, sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme, Kullanıcılar'ın Hizmet'i kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. AkıllıSoft, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar'ın Hizmet'e erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Hesabı askıya alınan veya sonlandırılan Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan ve etkileşimlerden işbu Sözleşme ve vazgeçilmez parçaları olan "Gizlilik Sözlemesi" ve "Üyelik ve Site Kullanım Şartları Sözleşmesi" kapsamında hala sorumludur. İşbu sorumluluk, AkıllıSoft iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

Ayrıca AkıllıSoft, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcılar'ın Hizmet dahilindeki paylaşımlarını ve/veya yorumlarını servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcılar'ın Hizmet'ten faydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcılar, Hizmet dahilinde sahip oldukları tüm haklardan feragat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

İş Birliği Yasağı

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, AkıllıSoft ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Sözleşme Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Kullanıcılar ve AkıllıSoft arasında, Kullanıcılar'ın Hizmet'ten faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

Feragat Yasağı

AkıllıSoft'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Üst ve Kenar Başlıkları

İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.SORU ve GÖRÜŞLER İÇİN

AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Çamlık Mh. Şehit Burak Kurtuluş Cd. No:144/2 Sevgi Apt. D:5
ÜMRANİYE/İST, TÜRKİYE

info@akillisoft.com

+90 (216) 338 0836

CANLI DÖVİZ

 • Dolar-0.04

  3,64523,6456
 • Euro-0.23

  3,91693,9176
 • Euro/Dolar-0.27

  1,073611,07373
 • Altın (Gr)-0.30

  146,5452146,5612
 • Altın Ons-0.24

  1250,241250,63
AkıllıSoft Yazılım ve Bilişim TeknolojileriGörüş&Öneri
 • YORUM
 • +
 • x

DÖVİZ ve BORSA YORUMLARI

REİS1213:47

gonz abim hosgeldin

sedat13:47

@ppusula sımdı parıte yapma zamanı degıl euro dusecek dolar cıkacak gıbı

gonzaimen13:47

asımevı evet kardesım

Thaifinans13:47

cezaevı cıkısı gıbı oldu bu 😊

Hasan131613:47

gonzzzz senu gördüğume çok sevindim farkettiysen sen gittin gideli hiç yorum yapmıyordum

gonzaimen13:47

kaos tsk ederım

ASİVEMAVİ13:47

gonzaımen banlanınca sayfaya sadece yorum yazamıyorsun değil mi ? 😊

Pusula13:46

sedat kardesim gecen burda dolardan euroya gecilebilir dedin tavsiyene uymadım pişman oldum simdi dolardan euroya gecilirmi.

Devamı...
kaos13:46

gonzaimen duygular karşılıklı 😊

gonzaimen13:46

pamuk paşamda gelse keske

gonzaimen13:46

sızlere kavuşmak başka bır duygu emın olun

MahirÖke13:46

saygılar sn. mod. herkese hayırlı kandiller ve iyi günler dilerim

kaos13:45

çelik54 üstadımız da gelmiş 😊hg

ASİVEMAVİ13:45

@selims hoşgeldin kardeşim

gonzaimen13:45

selıms kardesım slm nasılsın

Bafrali5513:45

📣pamukkkk

selims13:45

pamuk neredesin

Bafrali5513:44

sende abim

gonzaimen13:44

pasam emın ol sevılıyorsun

Türklirası13:43

seninde kandilin mubarek olsun gonzaimen tekrar hoş geldin.

Bafrali5513:43

pamuk kardeşim nerde

Thaifinans13:43

narkoz fazla geldı ıyı uyumusuz banlanarak

sedat13:43

kemer taktırmaya çalışanlar mı oldu 😊

gonzaimen13:43

emın olun bızler burda bır alıle sayılırız kıme hatalarım varsa benı affetsınler

selims13:43

sedat $ da yükseliş olduğu zaman olan gerginlik

E-Yonetici13:42

seninde gonzaimen13

gonzaimen13:42

ayrıca bafralı paşamın benı nekada cok değer verdıgı ıcın bıhlakıs saygılar dılerım

ASİVEMAVİ13:42

ubs: enflasyondaki yükseliş/ödemeler dengesi konusundaki endişelerimiz geçerli, dolar/tl yıl sonunda cari açık baskılarıyla 4'e yükselecek

Devamı...
sedat13:42

herkes ban yemiş 😊 hayırdır

gonzaimen13:42

sayın saygı değer arkadaşlarım emın olun sızlerde 1 gun dahı uzklasma cok zoruma gıttı emın olun benı bu kadar cok seven ve sevmeyen arkadaşlarıma canı gönülden tsk borç bılrım ve ayrıca kandılınız mübarek olsu

Devamı...
ASİVEMAVİ13:42

ertem: son bir haftada 20 bin işletmeye teminat kullandırıldı-

E-Yonetici13:41

teşekkürler mod hayırlı kandiller

Bafrali5513:41

gonz abi hşg

ASİVEMAVİ13:41

dijsselbloem, "ingiltere, ticaret konusunda müzakerelerden önce brexit'in faturasını ödemeli"

gonzaimen13:41

sayım mod ilk önce size engelimi kaldırdığınız için cok cok tsk ederım içtenlikle ..ayrıca kandılınız mübarek olsun

Devamı...
ASİVEMAVİ13:40

ecb/nowotny: merkez bankası'nın para politikası çalışıyor

ASİVEMAVİ13:40

ecb/nowotny: 2017 için ecb'nin stratejisi büyük oranda oluşturuldu, bundan uzaklaşmak için neden yok

ASİVEMAVİ13:40

ecb/nowotny: faizleri zamanından önce artırmak istemiyoruz

ÇELİK5413:40

kt bir örnek yazayım 2 dk sonra gideyim parite işlem yapmak ile ilgili örneği kayıt edin 😊

ASİVEMAVİ13:39

erdoğan-tıllerson görüşmesi) türkiye-abd işbirliğinin güçlenmesi ele alındı

KT.Bankacı13:38

çelik54 biz şu parite olayını anlatırmısın 😊

ÇELİK5413:38

fed faiz artırdıkça eur değer kayıp edecek dolar parite de güçlenecek gibi görünüyor ....

ÇELİK5413:37

aşağıda verdiğim örnek aslında euro usd içinde geçerli fed önümüzdeki dnemde fazi

sedat13:37

anladım çelik

REİS1213:37

tsk mod
gonz abi af geldi

ASİVEMAVİ13:37

çelik hoşgeldin üstad

ÇELİK5413:37

sedat parite 1,04 düştü fed 4 defa değilde bu sene 3 defa faiz artıracağım dedi parite bence yinede çok yüksek euro çok pahalı bence

Devamı...
ÇELİK5413:36

gbp inanın hiç bakmıyorum 😟

sedat13:36

çelik paritede işler değişmedimi yanı 1,05 al 1,07 sat olayı artık 1,07 al 1,09 sat olmadı mı sence

erciyes383813:35

sayın mod bır soru sorma sakıncam varmı sıze ?

ÇELİK5413:35

sedat mesala gram gümüş satacağın zaman şuna bak altın ons iki defa 1265 gördü sonra düştü ana direnç 1265 yanii gecen gram gümüş 2,1350 satım neden altın ons 1265 geldiğinde buranın kırılamsı zordu öylede oldu altın bu dirençi kıramadığı sürece gümüş ons performans bekleme 😊

Devamı...
tunaa13:35

1140 bekleyenler vardı paritede

flegmatik13:34

oo çelik gelmiş. sterlin hakkında analiz alabilir miyiz

Bafrali5513:34

s@ modum teşşekkur ederiz sizin de tüm ekibinizin kandili mubarek olsun

tunaa13:34

parite 1060 neden olmasın ya

Türklirası13:34

teşekkürler sayın mod

tunaa13:34

euro verısı beklenıyor ondan sonra iş değişecektir

suat13:34

allah razı olsun sızınde

sedat13:34

sizinkide kutlu olsun mod

paramaniac13:34

mod++++

Ayem13:34

tskler @mod

Moderatör13:33

Tüm İslam Aleminin Regaip Kandili'ni kutlar hayırlı vesile olmasını dileriz.

Engellemeler kaldırılmıştır.

ÇELİK5413:33

sedat tamam fırsat buldukça yazarım gümüşte fırsat kaçırmak istemiyorum sürekli takibimde şuan altın ons da 1250 kırlmasını bekliyorum ...

Devamı...
sedat13:33

çelik buraysan son sorum :9

Varol13:33

bugun veriler zayif cuma gunu de ancak alis verir

Ömrüm13:32

euro 3.90 olursa girilir mi

KT.Bankacı13:32

çelik 'parite 1,04 düşünce al 1,07 sat ' burada dolar mı alacağız ?

paramaniac13:32

çelik 54 euro verileri kötü geldi euroya etkisi olur mu sizce yoksa olmaz mı

sedat13:31

çelik bilgiler için teşekkür gümüş cephsinde bir değişilklik olursa lütfen buraya yaz

Türklirası13:31

$ rf a 4:hafta kala 3,61 idi - 3 hafta kala : 3,64 lerde.-2 hafta kala : 3,67 de - 1 hafta kalada 3,70 de olacagını düşünüyorum.. şahsi düşüncemcemdir. tabi burası tr herşeyde olabilir.

Devamı...
Ömrüm13:31

3.63 gelmeyecek galiba

Bafrali5513:30

demesine bakma 4 yapamaz

erciyes383813:30

dallas fed sözcüsü bu yıl 4 kez artırım olabılır dedı dun ?

ÇELİK5413:30

fed faiz artırmadığı dönemde dahi paramız yılık yüzde 20 değer kayıp ediyordu şimdi tl dahil gelişmekte olan ülkerin işi daha zor...

Devamı...
Ömrüm13:29

selam

ÇELİK5413:29

bu sene gelişmekte olan ülkerlin işi oldukça zor fed 2015 birdefa aralıkta faiz artırdı 2016 aralıkta bir defa ama 2017 fed 3 defa faiz artırma yanlısı ve faiz ornalrınında gitikçe yükseltmek istiyor ...

Devamı...
selims13:28

çelik çözüm değil farkındayım ama referandumda kritik seviye var dolayısıyla seçime kadar seviye 355-365 bandında tutarlar gün içi al sat tamam da 367 nin üstü düşürmeleri için çok uğraşmaları gerekebilir. ayrıca zaten piyasa yarınki veriyi kötü bekliyor süpriz bir sonuç olmayacak

Devamı...
ÇELİK5413:27

bafralı dediğim gibi terste kaldığında usd try işlem yapamıyorsan elinde dolar varsa euroda ciddi şekilde düştüyse afetme elinde usd miktarını artır zaten tl yine değer kayıp eder usd try eski kuru yakalar çiftte kazanç yaparsın ...

Devamı...
tunaa13:26

saolun modum kısa surdu dıkkat ederım

ÇELİK5413:26

selims yarın tr bir siyasi olay olsa dövizler zaten 10 kuruş daha yükselir şuan dözivin düşük olamsının nedeni depo faiz oranının marta yükseltilmesi e borsanın 90,000 lerde olması ama ikisede çözüm değil ....

Devamı...
Bafrali5513:25

uğraşiyorum ustad geçen cumadan düne kadar iyiydi dunden beri pozisyon bekliyorum

ÇELİK5413:23

bafralı sana gecen verdiğim örnek bire bir oldu umarım paritenin önemini anlamışsındır 😊 50,000 usd 3,85 aldım demiştin ya parite 1,04 düşünce al 1,07 sat 5,000 küsür kar yine o fırsat gelecek fed 2 faiz da ha artıracak ....

Devamı...
ÇELİK5413:20

bafralı beklentiler yüksek değil ondan iyi gelebilir istediğimiz gibi glmese bile yarın tr veri si daha önemli en son kötü gelir diye almışım 3,45 3,55 gelmiş fırsat olursa kaçırmak istemiyorum aıkcası kademeli girdim dolara hayırlsı 😊

Devamı...
ÇELİK5413:19

23 nisanda fransa scmleri var bu ons etkiler yükseliş yönlü ama şmdi ons düşmesi lazım ...

Bafrali5513:18

çelik ustad veriler çok iyi değil ama iyi gelebilirde

selims13:17

celik cb yüksek kurla referanduma girmek isteri kaldı ki tartışmalı anket sonuçları var bunu risk olarak görür mü?

Devamı...
ÇELİK5413:17

bana dolar mantıklı geldi tr büyüme verileri iyi gelmesi çok çok zor veri kötü gelince enflasyonda artacak haliyle dövizler genele olarak yükselcek ...

Devamı...
serkan_zeki13:16

arkadaşlar euro alım için uygun mu bu seviyeden?

Türklirası13:16

doların düşme ihtimali yarın saat 18:00 den sonra olabilir.. düşer ise tabi? şahsi fikrim.

ÇELİK5413:16

gümüşü inat etim 2,05 kadar düşerse alırım gümüşte yüzde 7 kar edecekken yüzde 3 kar ediyorum canım sıkıldı bekleyeceğim çok ucuza kapatacağım 😊

Devamı...
sedat13:15

şu an için mantıklı olan dolar mı çelik?

ÇELİK5413:15

fed faiz artıracak diye ihtimal yüzde 98 gelince gram gümüş 2,18 1,99 kadar düştü .. bu sene 2 defa daha faiz artırılısa şuan öyle görünüyor yine değerlendirilir... faiz yaklaştığında ihtimal artığında tl bekleyip gümüş yada altın alınır faiz artıktan sonra 😊

Devamı...
sedat13:14

ben dolar düşünmüyordum çelik gümüşten dolara geçmeyi düşündüğü için bende duşündüm 😊

sedat13:14

tamam peki senın gram gumuş alımı için belirlediğin bir sevıye var mı? yada daha sık gel buaralara 😊😊

çömezborsacı13:14

sedat sence bugün 63 e sarkabilir mı sen de bekliyormussun madem benim gibi 😊

ÇELİK5413:13

sedat 2,18 gördüünde 2,15 sattım ben gümüşte hiç zarar etmedim ama kademeler arası fark fazlaydı ama burada olmasam bile aklında olsun hazirandan sonra fed ne zaman faiz artıracak o topalntı önemli onslar yine düşerse gram gümüş alrız

Devamı...
sedat13:12

bende doları 3,61-62 yakalarsam dolara gecerım

sedat13:12

ama sımdı sattım madem sen satmıssın bende sattım 😊

sedat13:11

çelik gecen 2,06 lardan yenı aldım

ÇELİK5413:10

fed faiz artırdığı ikinci gün bizimkilerde faiz artırdı depo tl faiz oranı artınca tl çok değer kayıp etmedi ama yarın türkiye büyüme verileri kötü gelince ne yapacaklar o önemli ....

Devamı...
ÇELİK5413:09

usd 3,58 alım için iyidir bence ama aşağıda yazdığım nedenlerden dolayı desteğe düşmesini bekelmeden ben kademeli aldım ....

Devamı...
ÇELİK5413:08

sedat kaçtan almıştın ? yarın usd yükselme ihtimali var gram gümüşü son kademeyi pahalı almıştım tekrar gümüş alırsam ölü fiyatına kapatacağım gecen 2,18 1,99 kadar düştü 😊)

Devamı...
çömezborsacı13:07

çelik bugün dolarda 64 altına sarkma olabilir mı alım fırsatı için bekliyorum ama hiç sarkmiyor

Baran113:07

celik gram bekliyoruz 148 senin gorusun gelirmi bu hafta yada onunuzdrki hafta sen düşüsmü bekliyorsun

ÇELİK5413:07

gbp şu aralar hiç bakmadım ama sterlin herşeye rağmen gbp usd paritesinde bile güçlü o yüzden kazandırmaya devam eder ama takip etmiyorum destek direnç yazamam 😊

Devamı...
ÇELİK5413:06

2 defa daha faiz artırıalcak gibi görünüyor haziran pas geçilir parite 1,04 civarına yine düşer ilerleyen günlerde ozaman dolar ile eurroya geçip güzel bir kazanç yakalaya bilirsiniz...

Devamı...
ararat13:05

çelik hoş geldin .özlettin kendini

ÇELİK5413:04

euro dolar paritesini çok takip etmiyorum ancak bu kısma dikat edin fed bu sen 3 defa faiz artıracak sinyalaeri verdi marta dediğinide yaptı evet parite 1,04 kadar düştü 1,09 gördü haziranda faiz artırmazlar ancak fedin faiz artıracağı dönemi yine bekleyin paritede güzel kazanç yakalarsınız ....

Devamı...
Max13:04

celik

Türklirası13:03

şu dolara yorumu olan var mı arkadaşlar.

Türklirası13:03

baran1 arkadaş bafralı arkadaşa neden sende 3,58 den almadın diye sormuştu. oda aldım sattım dedi

Max13:02

@ celis hosgeldin dolar/uer gorusunu alabilirmiyim

ÇELİK5413:02

en son gümüş 2,04 2,01 kadar düştü aldıkalrımı 2,13 satıp gram gümüşten çıktım

Merih13:01

bafralı mrb bugün grafikler ne diyor

ÇELİK5413:01

baran bedavadan pahalı bulduğumda alıyorum tabi 😊 borsa 90,000 üstünde iken birşey almak istemiyorum

halo5413:01

çelik54 gbp için yorumun nedir tşk

Bafrali5513:01

kimyasal sormasalar zaten söylemiyom arkadaşlar alirken bizedev söyle diyolar

ÇELİK5413:01

sedat ons konusunda 1263 satış yer diye gümüşten çıktım bugün bu abd verileri iyi gelirse onslar düşer gram altın gram gümüşte çekile bilir....

Devamı...
sedat13:00

hazırana kadar zamanım var

Baran113:00

celik sen kagıtlarla ilgileniyormuydun 😊?

Kimyasal13:00

bende onu diyorum kardeşim yaptığın yatırım umrumuzda değil 1 haftadır söylenip duruyorsun

sedat13:00

çelik bende gümüş gram var satayım mı bende

ÇELİK5412:59

işler yoğun sedat en son gümüşü sattım bugün dolar bana göz kırptığı için dolara geçtim 😊

Bafrali5512:59

kimyasal senin ne yaptiğin zaten benim umrumda olmaz

ÇELİK5412:59

diğer öenmli konu tr büyüme verileri açıklanacak yarın saat 10,00 da cuma günü yani gecen bu veri kötü geldiğinde usd 3,45 den 3,55 10 kuruşluk bir sıçrama yaptı ve istikrarlı bir şekilde 3,94 kadar gitti bildiğiniz gibi …

yarın bu verinin yine kötü geleceğini düşünüyorum tr büyüme verisi en son -1,08 gelmiş beklenti 2,3 tutrulması zor . o yüzden yarın merkez ciddi bir müdehale etmezse dövizde genel olarak bir yükseliş beklenebilir….

Devamı...
sedat12:58

çelik nerelerdesin çok ihmal ediyorsun bızı

ÇELİK5412:58

bugün abd gayri safi yurtiçi hasıla (gsyih) (çeyreklik) (4. çeyrek) var beklenti çok yüksek tutulmamış genel olarak iyi gelme ihtimalide yüksek

abd işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var onda beklenti düşük tahminen bu iki veri iyi gelir abd dolar endeksi yükselir.usd try paritesinde tl değer kayıp eder diye düşünüyorum. veriler beklediğimiz gibi iyi gelirse fed üylerinin konuşmalarıda pozitif olur .dolar 3,65 üstünde kalıcılık yakalarsa zaten yükseliş istikrarlı şekilde gider

Devamı...
Ayem12:58

a.s

Kimyasal12:58

benim yatırımım beni ilgilendirir kactan aldığım kactan sattigimda karıda zararıda beni ilgilendirir reklama gerek yok

Devamı...
paramaniac12:58

biz burada banka,lin,siyaset yapmıyoruz güncel gelişmelere göre alım satım aralığını beliriyoruz. bafralıyada biz sorduk bu kadar fevri olmayınız please

Devamı...
Ayse12:58

as

Türklirası12:58

aslında kimse alıp sattığını söylemek zorunda değil. ama söyleyenlari yadırgamamaılıyız.

Bafrali5513:22

beklentiler çok çok iyi olmasada kötüden iki tık iyi gelebilir

Bafrali5512:57

3,58 gelecek dedim burdaa bas bas bağirdim geldi sende alsaydin

Ayse12:57

bafrali sen yorumuna devam kardesim

Bafrali5512:56

sende alsaydin sana alma diyenmi oldu

paramaniac12:56

bafralı+++

Bafrali5512:56

sana bişi diyenmi oldu arkadaşlar sordu bende cevap verdim sana ne olduuu

Bafrali5512:55

hayirdr kimyasal

suat12:54

abd dışişlerı bakanının gelmesının sebeplerı sorgulanır içerıde halk bank olayı gundemde bu tedırgınlık ne yapar bakacağız

Devamı...
Ayse12:54

sakin ol kimyasal neden bukadar alingansin

kadavra12:54

ben hala 3,63 bekliyorum

Bafrali5512:54

belkide yukari atacak onuda bilemem

Bafrali5512:53

tabi 3,62 gelecekmi bugun için beklemekteyim

Kimyasal12:53

herkesin kârı da zararıda kendine burda kazanciniza da zararinizada ortak olmuyoruz kimsenin kactan ne kadar aldığı umrumuzda değil

Devamı...
Ayem12:53

@bafrali55 sen tl de degilmiydin ??

dolarcım12:53

tokmakçı öğle yemeğinden döndü galiba

Bafrali5512:52

dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeye rağmen dün gelişmekte olan ülke para birimlerine satış gelmesinde güney afrika başkanı jacob zuma’nın maliye bakanı pravin gordhan’ı görevden alacağına ilişkin çıkan haberlerin etkisiyle güney afrika randının %2.5’e yakın değer kaybetmesi etkili oldu. güney afrika’da yaşanan gelişmeler sabah saatleri itibariyle de gelişmekte olan ülke paran birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve usd/tl kuru 3.62 seviyelerinde hareket ediyor.

Devamı...
Bafrali5512:51

bilim bişi diyemem karari kendin ver

Bilm-i-yorum12:50

bafralı abim 68 görünce satıp tekrar alttan alayımmı ne dersin

Kimyasal12:50

anladık bafrali 58 den aldın ne kadar boş muhabbet dönüyor ya 1 haftadır 58 den aldım 58 den aldım

suat12:50

sanmıyorum fazla oynasın

paramaniac12:49

suat bey bugün dolarda yukarı hareket öngörüyormusunuz acaba

Bafrali5512:49

önce 3,68 sonra tekrar aşşa çekilebilir

suat12:48

dolar her an baskıyı kırabılır

Türklirası12:48

$ 3,67 yi görürse 3,68 i devirir gibime geliyor. düşüş 3,63 altı olacaksada buğün değilde yarın bekliyorum. şahsi fikrim.

Devamı...
flegmatik12:47

bafrali ben de onu bekliyorum.

paramaniac12:47

aslında euro verileri kötü geldi ama euroda kımıldamadı .piyasa saatinde euro aşağıya sarkabilir biraz

paramaniac12:45

4 gündür sabit kalınca yukarı atıp satış pozisyonuna akşam getiriyor.yine takıldı ama bu sefer verilerin etkisiyle ne olur bakalım

Devamı...
bünyaminkaraca7112:45

arkadaşlar etkili bir veri varmı bugün

Bafrali5512:45

flegmatik õnce 3,68 gidebilir

flegmatik12:44

3,64 3,66 arasında sıkıştı. dolar ters cupa formasyonunu gösteriyor. anlık agresif fiyat değişimlerinin sinyali var. fırtına öncesi sessizlik hakim. ya 3,61 ya da 3,68 e fırlatacak

Devamı...
Bafrali5512:44

58,50 den 100 bin aldiydim

suat12:44

bafralının rakamını ayırdım ben

Baran112:44

anlafım o zmn bekle bakalım bn pek ümitli deilim 56 düşceginden ama belli olmaz tabi sen yüne 58 lere 59 lara gelirse yakala derim

Devamı...
paramaniac12:43

abisine aldı 58,5 kendine 56,5 dan alacak inşallah...banada abi

Bafrali5512:42

58 de aldim 3,65 de sattim

suat12:42

en ıyı fıat gonlunuzdekı rakamdır yakalayabılırsenız hayırlısı olsun ben hacıyla ılgılenıyorum

Bafrali5512:42

paramaniac+++++

Baran112:42

bafralı sen neden almadım 58 de

paramaniac12:41

suat bey bafralı 56,5 bekliyor...bende 50k alacağım bekliyoruz 😊

suat12:41

sakın bır vazıyette beklemek lazım

Bafrali5512:40

fazla

suat12:40

aslında bafralı58 olmalıydı 55 ıddalı

Bafrali5512:40

girerim suat abi çok çok 5 kuruş fala olur👀👀

suat12:39

ısmınle kendını bağlamış durumdasın bafralı55

Aydın1712:39

%70 dolardayım zaten geri kalan 30u sormuştum 😂

Bafrali5512:39

bu benim şahsi görüşum

suat12:38

gırebılırsen tabıkı

Bafrali5512:38

refaranduma %70 dolarla girerim

paramaniac12:38

bafralı ben senin ne zaman alacağını biliyorum doları 😊

Bafrali5512:37

dolar alirim aydin kardeş

Türklirası12:36

2 no cular are you ready? 😊

Aydın1712:36

bafrali o zaöan soruyu değiştiriyorum tl de olsan ne alırsın

Bafrali5512:36

alma dersin çıkar al dersin düşer kimsenin sorumluluğuna giremem

Türklirası12:35

dolar kımıldamaya başladı.

Bafrali5512:35

abim kimseye diyemessin alyada alma

Türklirası12:34

işin içinde para olunca sebeb olmak istenmemesi doğal.

sedat12:34

dolarıda 3,58 3,60 arası bulursan al

Bafrali5512:33

abi kafaniza yatiyosa alin kimse bana göre pozisyon almasin

Aydın1712:33

biraz daha beklemek en iyisi sanki dolrı takip ediyoruöda cok düşük değil daha altı gelebilir

Mratarim12:33

bafrali daha bekleyelimm8

sedat12:32

ama bu sadece benı bağlayacaksa eur da 3,89 beklentım var

Aydın1712:30

anldım abi saol ilgin için

sedat12:30

aydın dolar dusunuyorsan yada euro diğer arkadaşlar cevaplasın cunku ben takıp etmıyorum bunları

sedat12:29

aydın 2 ay tutabılırsen dedıgım gıbı tl ıle 16 nısana gırme evet cıkarsa ıstıkrar vurgusuyla belkı gerıler dovız ama o zaman artık masaya ekonomık sorunlar gelecek o zamanda cıddı bır cıkıs olur

Devamı...
Aydın1712:29

sedat abi suan alım seviyesi dediğin bişey varmı pek takip edemedimde

metin112:28

tşklr

sedat12:28

ons beklentım hala 1240

metin112:27

@sedat ons ile ilgili verileri sormuştum mevvcutmu portvöyünde?

0
5945 Adet
Kullanıcı İşlemleri
 • Üye Girişi
 • Üye Ol
FLASH HABERLER
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
 • dovizborsa.com
Copyrights © AkıllıSoft 2016YASAL UYARI

NOT DEFTERİ

X 
 • Not 1
 • Not 2
 • Not 3
 • Not 4
 • Not 5
NOT DEFTERİX

Her sekme birbirinden bağımsızdır ve içerisinde not bulunan sekmeler sarı renk ile gösterilir.

Not defterine girdiğiniz tüm notlar ilgili tarayıcıya kaydedilir. Bu sebepten ötürü notlarınıza farklı bir tarayıcıdan/cihazdan ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

UYARI : Tarayıcı çerezlerinin temizlenmesi durumunda kaydedilen tüm notlar silinecektir.

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

X 
 • Döviz Çevirici
 • ALACAĞIM
 • SATACAĞIM
DÖVİZ ÇEVİRİCİX

Döviz birimleri arasında eşzamanlı hesaplama yapabilmenizi sağlar.

Kurların değişmesi durumunda girdiğiniz miktara göre hesaplamayı otomatik olarak günceller.

RENK : Yeşil/kırmızı renkler, bir önceki kura göre kar/zarar durumunuzu gösterir.

HESAPLAMA ARAÇLARI

X 
 • Ort. Hesapla
 • Döviz Kıyasla
 • KDV Hesapla

Toplam Miktar 0,00

Toplam Ödenen 0,00

Kur Ortalaması 0,0000

BAŞLAT

Başlangıç Karşılıkları (TL)

0,000,00

Güncel Karşılıklar (TL)

0,000,00

Fark (TL)

0,000,00
 • KDV HARİÇ
 • KDV DAHİL

KDV 0,00

Sonuç 0,00

HESAPLAMALARX
Kur Ortalaması Hesaplama

Şayet aynı döviz birimi için birden fazla alım yaptıysanız, bu araç ile kur ortalamanızı hesaplayabilir, satış için taban fiyatınızı belirleyebilirsiniz.

Döviz Kıyaslama

Bu araç ile iki farklı döviz birimi arasında kıyaslama yapabilir, dövizler arasındaki kazanç farkına göre hangi dövize yatırım yapılabileceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

SİSTEM AYARLARI

X 
 • Sistem Uyarıları
SİSTEM AYARLARIX

Bu bölümde, sitede sunulan servislerin uyarı mekanizmalarını tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, dilerseniz tüm uyarıları da kapatabilirsiniz. (Önerilmez)

UYARI : Burada yapacağınız ayarlar, farklı bir tarayıcı veya cihazda geçerli olmayacaktır.